วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub C20 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
0.2110-16-2008bizhub_C20_Win_Fax_Driver_v021.zip(5.3 MB) C20, C20X Fax Driver Version 0,21 for Win 2K_XP_2…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.1.005-21-2013DLBT1308340EN00.pdf (11.9 KB) bizhub C20 PS and PCL Driver Version 1.1.1.0 for …
 05-21-2013bizhubC20_Win_PCL_PS_v1.1.1.0.zip(29.9 MB)English, Español, França…bizhub C20 PS and PCL Driver Version 1.1.1.0 for …
1.1.0.005-31-2013bizhubC20_Win_PCL_Mono_v1.1.0.0.zip(36.2 MB)English, Español, Chines…bizhub C20 Monochrome PCL Printer Driver Version …
 05-31-2013DLBT1308594EN00.pdf (11.2 KB) bizhub C20 Monochrome PCL Printer Driver Version …
1.0.3305-03-2011bhC20_v1.0.33_PS_PCL_Win_en.zip(10.1 MB) bizhub C20 PCL and PS Driver for Windows 2K_XP_20…
 07-15-2010bhC20_v1.0.33_PS_PCL_Win7.zip(71.9 MB)English, Español, Czech,…bizhub C20 PCL and PS Driver for Windows 2K_XP_20…
 07-15-2010DLBT1001997EN00.pdf (68.5 KB) bizhub C20 PCL and PS Driver for Windows 2K_XP_20…
1.0.2910-16-2008bizhub_C20__Windows_Printer_Driver_v1029.zip(14.6 MB) C20, C20X PS Color Driver, PCL Color and Monochro…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.1.005-21-2013bizhubC20_Win_PCL_PS_v1.1.1.0.zip(29.9 MB)English, Español, França…bizhub C20 PS and PCL Driver Version 1.1.1.0 for …
 05-21-2013DLBT1308340EN00.pdf (11.9 KB) bizhub C20 PS and PCL Driver Version 1.1.1.0 for …
1.0.3305-03-2011bhC20_v1.0.33_PS_PCL_Win_en.zip(10.1 MB) bizhub C20 PCL and PS Driver for Windows 2K_XP_20…
 07-15-2010DLBT1001997EN00.pdf (68.5 KB) bizhub C20 PCL and PS Driver for Windows 2K_XP_20…
 07-15-2010bhC20_v1.0.33_PS_PCL_Win7.zip(71.9 MB)English, Español, Czech,…bizhub C20 PCL and PS Driver for Windows 2K_XP_20…
1.0.2910-16-2008bizhub_C20__Windows_Printer_Driver_v1029.zip(14.6 MB) C20, C20X PS Color Driver, PCL Color and Monochro…
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3012-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.0.010-16-2008bizhub_C20_Win_Scanner_Driver_v100.zip(10.3 MB) C20, C20X Twain Driver for Windows 2K_XP_2003_Vis…
Windows 7
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
0.1604-07-2011DLBT1003043EN00.pdf (58.1 KB) bizhub C20 Fax Driver for Windows 7 32-Bit and 64…
 04-07-2011bhC20_Win_PC-FAX_v0.16_WHQL.zip (16.0 MB)English, Español, Portug…bizhub C20 Fax Driver for Windows 7 32-Bit and 64…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.1.005-21-2013bizhubC20_Win_PCL_PS_v1.1.1.0.zip(29.9 MB)English, Español, França…bizhub C20 PS and PCL Driver Version 1.1.1.0 for …
 05-21-2013DLBT1308340EN00.pdf (11.9 KB) bizhub C20 PS and PCL Driver Version 1.1.1.0 for …
1.1.0.005-31-2013bizhubC20_Win_PCL_Mono_v1.1.0.0.zip(36.2 MB)English, Español, Chines…bizhub C20 Monochrome PCL Printer Driver Version …
 05-31-2013DLBT1308594EN00.pdf (11.2 KB) bizhub C20 Monochrome PCL Printer Driver Version …
1.0.33.005-03-2011bhC20_Win_Printer_v1.0.33.0_WHQL_en.zip(10.1 MB) bizhub C20 PCL and PS Driver for Windows 7 32-Bit…
 04-07-2011bhC20_Win_Printer_v1.0.33.0_WHQL.zip(27.9 MB)English, Español, Portug…bizhub C20 PCL and PS Driver for Windows 7 32-Bit…
 04-07-2011DLBT1003043EN00.pdf (58.1 KB) bizhub C20 PCL and PS Driver for Windows 7 32-Bit…
1.0.3305-03-2011bhC20_v1.0.33_PS_PCL_Win_en.zip(10.1 MB) bizhub C20 PCL and PS Driver for Windows 2K_XP_20…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.1.005-21-2013bizhubC20_Win_PCL_PS_v1.1.1.0.zip(29.9 MB)English, Español, França…bizhub C20 PS and PCL Driver Version 1.1.1.0 for …
 05-21-2013DLBT1308340EN00.pdf (11.9 KB) bizhub C20 PS and PCL Driver Version 1.1.1.0 for …
1.0.33.005-03-2011bhC20_Win_Printer_v1.0.33.0_WHQL_en.zip(10.1 MB) bizhub C20 PCL and PS Driver for Windows 7 32-Bit…
 04-07-2011bhC20_Win_Printer_v1.0.33.0_WHQL.zip(27.9 MB)English, Español, Portug…bizhub C20 PCL and PS Driver for Windows 7 32-Bit…
 04-07-2011DLBT1003043EN00.pdf (58.1 KB) bizhub C20 PCL and PS Driver for Windows 7 32-Bit…
1.0.3305-03-2011bhC20_v1.0.33_PS_PCL_Win_en.zip(10.1 MB) bizhub C20 PCL and PS Driver for Windows 2K_XP_20…
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3012-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.0.004-07-2011DLBT1003043EN00.pdf (58.1 KB) bizhub C20 Twain Driver for Windows 7 32-Bit and …
 04-07-2011bhC20_Win_Scanner_v1.00_WHQL.zip(30.9 MB)English, Español, Portug…bizhub C20 Twain Driver for Windows 7 32-Bit and …

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...