วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub C20PX Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.0.007-09-2010DLBT1001922EN00.pdf (62.5 KB) bizhub C20P PS, PCL and XPS Printer Driver Versio…
 07-09-2010bhC20P_v1000_PS_PCL_XPS_Win7.zip(183.6 MB)English, Español, Czech,…bizhub C20P PS, PCL and XPS Printer Driver Versio…
 04-15-2008C20P_Mono_PCL_2in2K_XP_2003_Vista_1.0.0.0.zip(4.5 MB) C20P PCL Driver (Monochrome) for Win 2K_XP_2003_V…
 04-15-2008C20P_Color_PS_PCL_Win2K_XP_2003_Vista_1.0.0.0.zip(10.1 MB) C20P PCL Driver (Color) for Win 2k_XP_2003_Vista_…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.0.007-09-2010DLBT1001922EN00.pdf (62.5 KB) bizhub C20P PS, PCL and XPS Printer Driver Versio…
 07-09-2010bhC20P_v1000_PS_PCL_XPS_Win7.zip(183.6 MB)English, Español, Czech,…bizhub C20P PS, PCL and XPS Printer Driver Versio…
 04-15-2008C20P_Color_PS_PCL_Win2K_XP_2003_Vista_1.0.0.0.zip(10.1 MB) C20P PSDriver (Color) for Win 2k_XP_2003_Vista_32…
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3012-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
Windows 7
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.0.007-09-2010bhC20P_v1000_PS_PCL_XPS_Win7.zip(183.6 MB)English, Español, Czech,…bizhub C20P PS, PCL and XPS Printer Driver Versio…
 07-09-2010DLBT1001922EN00.pdf (62.5 KB) bizhub C20P PS, PCL and XPS Printer Driver Versio…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.0.007-09-2010DLBT1001922EN00.pdf (62.5 KB) bizhub C20P PS, PCL and XPS Printer Driver Versio…
 07-09-2010bhC20P_v1000_PS_PCL_XPS_Win7.zip(183.6 MB)English, Español, Czech,…bizhub C20P PS, PCL and XPS Printer Driver Versio…
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3012-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.0.007-09-2010bhC20P_v1000_PS_PCL_XPS_Win7.zip(183.6 MB)English, Español, Czech,…bizhub C20P PS, PCL and XPS Printer Driver Versio…
 07-09-2010DLBT1001922EN00.pdf (62.5 KB) bizhub C20P PS, PCL and XPS Printer Driver Versio…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...