วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub C25 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0305-03-2011bizhub_C25_Win_Fax_v1.03_en.zip(6.5 MB) bizhub C25 FAX Driver Version 1.03 for Windows 2K…
 04-11-2011bizhub_C25_Win_Fax_v1.0.zip(58.1 MB)English, Español, Portug…bizhub C25 FAX Driver Version 1.03 for Windows 2k…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.2.0.005-31-2013bizhubC25_Win_PCL_Mono_v1.2.0.0.zip(23.2 MB)English, Español, França…bizhub C25 Monochrome PCL Printer Driver Version …
 05-31-2013DLBT1308582EN00.pdf (11.3 KB) bizhub C20 Monochrome PCL Printer Driver Version …
 05-16-2013DLBT1307772EN00.pdf (12.6 KB) bizhub C25 PS, PCL and XPS Driver Version 1.2.0.0…
 05-16-2013bizhubC25_Win_PCL_PS_XPS_v1.2.1.0.zip(27.2 MB) bizhub C25 PS, PCL and XPS Driver Version 1.2.0.0…
1.0.3.0_1.0.4.010-26-2011bizhubC25_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.4.0_mod.zip(27.4 MB) bizhub C25 PS Version 1.0.3.0, PCL Version 1.0.4.…
 10-26-2011DLBT1102016EN01.pdf (48.5 KB) bizhub C25 PS Version 1.0.3.0, PCL Version 1.0.4.…
 10-25-2011bizhubC25_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.4.0_mod_SPANISH.zip(36.1 MB)Españolbizhub C25 PS Version 1.0.3.0, PCL Version 1.0.4.…
 10-25-2011bizhubC25_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.4.0_mod_Portuguese.zip(36.1 MB)Portuguesebizhub C25 PS Version 1.0.3.0, PCL Version 1.0.4.…
1.0.1.005-03-2011bizhub_C25_Win_ps_pcl_xps_v1.0.1.0_en_x86.zip(12.7 MB) bizhub C25 PS, PCL, XPS Printer Driver Version 1.…
 04-11-2011bizhub_C25_Win_ps_pcl_xps_v1.0.1.0.zip(79.9 MB)English, Español, Portug…bizhub C25 PS, PCL, XPS Printer Driver Version 1.…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.2.0.005-16-2013bizhubC25_Win_PCL_PS_XPS_v1.2.1.0.zip(27.2 MB) bizhub C25 PS, PCL and XPS Driver Version 1.2.0.0…
 05-16-2013DLBT1307772EN00.pdf (12.6 KB) bizhub C25 PS, PCL and XPS Driver Version 1.2.0.0…
1.0.3.0_1.0.4.010-26-2011DLBT1102016EN01.pdf (142.3 KB) bizhub C25 PS Version 1.0.3.0, PCL Version 1.0.4.…
 10-26-2011bizhubC25_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.4.0_mod.zip(27.4 MB) bizhub C25 PS Version 1.0.3.0, PCL Version 1.0.4.…
 10-25-2011bizhubC25_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.4.0_mod_SPANISH.zip(36.1 MB)Españolbizhub C25 PS Version 1.0.3.0, PCL Version 1.0.4.…
 10-25-2011bizhubC25_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.4.0_mod_Portuguese.zip(36.1 MB)Portuguesebizhub C25 PS Version 1.0.3.0, PCL Version 1.0.4.…
1.0.1.005-03-2011bizhub_C25_Win_ps_pcl_xps_v1.0.1.0_en_x86.zip(12.7 MB) bizhub C25 PS, PCL, XPS Printer Driver Version 1.…
 04-11-2011bizhub_C25_Win_ps_pcl_xps_v1.0.1.0.zip(79.9 MB)English, Español, Portug…bizhub C25 PS, PCL, XPS Printer Driver Version 1.…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.0.004-11-2011bizhub_C25_Win_Scanner_Driver.zip(31.6 MB) bizhub C25 Twain Driver Version 1.0.0.0 for Wind…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.1.005-03-2011bizhub_C25_Win_ps_pcl_xps_v1.0.1.0_en_x86.zip(12.7 MB) bizhub C25 PS, PCL, XPS Printer Driver Version 1.…
Windows 7
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0305-03-2011bizhub_C25_Win_Fax_v1.03_en.zip(6.5 MB) bizhub C25 FAX Driver Version 1.03 for Windows 2K…
 04-11-2011bizhub_C25_Win_Fax_v1.0.zip(58.1 MB)English, Español, Portug…bizhub C25 FAX Driver Version 1.03 for Windows 2k…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.2.0.005-31-2013bizhubC25_Win_PCL_Mono_v1.2.0.0.zip(23.2 MB)English, Español, França…bizhub C25 Monochrome PCL Printer Driver Version …
 05-31-2013DLBT1308582EN00.pdf (11.3 KB) bizhub C20 Monochrome PCL Printer Driver Version …
 05-16-2013DLBT1307772EN00.pdf (12.6 KB) bizhub C25 PS, PCL and XPS Driver Version 1.2.0.0…
 05-16-2013bizhubC25_Win_PCL_PS_XPS_v1.2.1.0.zip(27.2 MB) bizhub C25 PS, PCL and XPS Driver Version 1.2.0.0…
1.0.3.0_1.0.4.010-26-2011DLBT1102016EN01.pdf (48.5 KB) bizhub C25 PS Version 1.0.3.0, PCL Version 1.0.4.…
 10-26-2011bizhubC25_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.4.0_mod.zip(27.4 MB) bizhub C25 PS Version 1.0.3.0, PCL Version 1.0.4.…
 10-25-2011bizhubC25_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.4.0_mod_SPANISH.zip(36.1 MB)Españolbizhub C25 PS Version 1.0.3.0, PCL Version 1.0.4.…
 10-25-2011bizhubC25_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.4.0_mod_Portuguese.zip(36.1 MB)Portuguesebizhub C25 PS Version 1.0.3.0, PCL Version 1.0.4.…
1.0.1.005-03-2011bizhub_C25_Win_ps_pcl_xps_v1.0.1.0_en_x86.zip(12.7 MB) bizhub C25 PS, PCL, XPS Printer Driver Version 1.…
 04-11-2011bizhub_C25_Win_ps_pcl_xps_v1.0.1.0.zip(79.9 MB)English, Español, Portug…bizhub C25 PS, PCL, XPS Printer Driver Version 1.…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.2.0.005-16-2013bizhubC25_Win_PCL_PS_XPS_v1.2.1.0.zip(27.2 MB) bizhub C25 PS, PCL and XPS Driver Version 1.2.0.0…
 05-16-2013DLBT1307772EN00.pdf (12.6 KB) bizhub C25 PS, PCL and XPS Driver Version 1.2.0.0…
1.0.3.0_1.0.4.010-26-2011DLBT1102016EN01.pdf (142.3 KB) bizhub C25 PS Version 1.0.3.0, PCL Version 1.0.4.…
 10-26-2011bizhubC25_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.4.0_mod.zip(27.4 MB) bizhub C25 PS Version 1.0.3.0, PCL Version 1.0.4.…
 10-25-2011bizhubC25_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.4.0_mod_SPANISH.zip(36.1 MB)Españolbizhub C25 PS Version 1.0.3.0, PCL Version 1.0.4.…
 10-25-2011bizhubC25_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.4.0_mod_Portuguese.zip(36.1 MB)Portuguesebizhub C25 PS Version 1.0.3.0, PCL Version 1.0.4.…
1.0.1.005-03-2011bizhub_C25_Win_ps_pcl_xps_v1.0.1.0_en_x86.zip(12.7 MB) bizhub C25 PS, PCL, XPS Printer Driver Version 1.…
 04-11-2011bizhub_C25_Win_ps_pcl_xps_v1.0.1.0.zip(79.9 MB)English, Español, Portug…bizhub C25 PS, PCL, XPS Printer Driver Version 1.…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.2.0.005-16-2013bizhubC25_Win_PCL_PS_XPS_v1.2.1.0.zip(27.2 MB) bizhub C25 PS, PCL and XPS Driver Version 1.2.0.0…
 05-16-2013DLBT1307772EN00.pdf (12.6 KB) bizhub C25 PS, PCL and XPS Driver Version 1.2.0.0…
1.0.3.0_1.0.4.010-26-2011DLBT1102016EN01.pdf (142.3 KB) bizhub C25 PS Version 1.0.3.0, PCL Version 1.0.4.…
 10-26-2011bizhubC25_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.4.0_mod.zip(27.4 MB) bizhub C25 PS Version 1.0.3.0, PCL Version 1.0.4.…
 10-25-2011bizhubC25_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.4.0_mod_SPANISH.zip(36.1 MB)Españolbizhub C25 PS Version 1.0.3.0, PCL Version 1.0.4.…
 10-25-2011bizhubC25_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.4.0_mod_Portuguese.zip(36.1 MB)Portuguesebizhub C25 PS Version 1.0.3.0, PCL Version 1.0.4.…
1.0.1.005-03-2011bizhub_C25_Win_ps_pcl_xps_v1.0.1.0_en_x86.zip(12.7 MB) bizhub C25 PS, PCL, XPS Printer Driver Version 1.…
 04-11-2011bizhub_C25_Win_ps_pcl_xps_v1.0.1.0.zip(79.9 MB)English, Español, Portug…bizhub C25 PS, PCL, XPS Printer Driver Version 1.…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...