วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub C30P Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.2.0.006-27-2013bizhubC30P_Win_PCL_PS_v1.2.0.0.zip(29.7 MB)English, Españolbizhub C30P PS and PCL Printer Driver Version 1.2…
 06-27-2013DLBT1311531EN00.pdf (34.8 KB) bizhub C30P PS and PCL Printer Driver Version 1.2…
1.1.4.007-14-2010C30P_v1140_Win7.zip (59.5 MB)English, Español, França…C30P PS and PCL Drivers for Win 2K_XP003_Vista_20…
1.008-15-2007C30P_PCL_Color_Win2K_XP_Ver_1.0.zip(780.1 KB)EnglishC30P PCL Driver (Color) for Win 2K_XP Version 1.0
 08-15-2007C30P_PCL_Mono_Win2K_XP_Ver_1.0.zip(780.7 KB)EnglishC30P PCL Driver (Mono) for Win 2K_XP Version 1.0
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.2.0.006-27-2013DLBT1311531EN00.pdf (34.8 KB) bizhub C30P PS and PCL Printer Driver Version 1.2…
 06-27-2013bizhubC30P_Win_PCL_PS_v1.2.0.0.zip(29.7 MB)English, Españolbizhub C30P PS and PCL Printer Driver Version 1.2…
1.1.4.007-14-2010C30P_v1140_Win7.zip (59.5 MB)English, Español, França…C30P PS and PCL Drivers for Win 2K_XP003_Vista_20…
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3012-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
1.008-15-2007C30P_PS_Color_Win2K_XP_Ver_1.0.zip(747.6 KB)EnglishC30P PS Driver (Color) for Win 2K_XP Verison 1.0
Windows 7
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.2.0.006-27-2013DLBT1311531EN00.pdf (34.8 KB) bizhub C30P PS and PCL Printer Driver Version 1.2…
 06-27-2013bizhubC30P_Win_PCL_PS_v1.2.0.0.zip(29.7 MB)English, Españolbizhub C30P PS and PCL Printer Driver Version 1.2…
1.1.4.007-14-2010C30P_V1140_Win7.zip (59.5 MB)English, Español, França…C30P PS and PCL Drivers for Win 2K_XP003_Vista_20…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.2.0.006-27-2013bizhubC30P_Win_PCL_PS_v1.2.0.0.zip(29.7 MB)English, Españolbizhub C30P PS and PCL Printer Driver Version 1.2…
 06-27-2013DLBT1311531EN00.pdf (34.8 KB) bizhub C30P PS and PCL Printer Driver Version 1.2…
1.1.4.007-14-2010C30P_V1140_Win7.zip (59.5 MB)English, Español, França…C30P PS and PCL Drivers for Win 2K_XP003_Vista_20…
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3012-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...