วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub C31P Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.0.007-24-2013DLBT1312089EN00.pdf (13.8 KB) bizhub C31P PS, PCL Printer Driver Version 1.1.0…
 07-24-2013bizhubC31P_Win_PCL_PS_XPS_v1.1.0.0.zip(56.8 MB)English, Español, França…bizhub C31P PS, PCL Printer Driver Version 1.1.0…
1.0.0.007-15-2010DLBT1001983EN00.pdf (130.2 KB) bizhub C31P PCL and PS Driver (Setup Type) for Wi…
 07-15-2010C31P_v1000_Win7.zip (75.8 MB)English, Español, França…bizhub C31P PCL and PS Driver (Setup Type) for Wi…
 10-22-2008bizhubC31P_Driver_PS_PCL_v1.0.0.0.pdf(47.9 KB) C31P PS Driver for Win 2K_XP_2003_Vista 2003_64-B…
 10-22-2008bizhubC31P_Monochrome_Driver_PCL_v1.0.0.0.pdf(47.9 KB) C31P Monochrome Driver for Win 2K_XP_2003_Vista_X…
 10-07-2008C31P_Monochrome_Driver_PCL_v1.0.0.0.zip(4.7 MB) C31P Monochrome Driver for Win 2K_XP_2003_Vista_X…
 10-07-2008bizhubC31P_Driver_PS_PCL_v1.0.0.0.zip(9.2 MB) C31P PCL Driver for Win 2K_XP_2003_Vista_2003_64-…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.0.007-24-2013bizhubC31P_Win_PCL_PS_XPS_v1.1.0.0.zip(56.8 MB)English, Español, França…bizhub C31P PS, PCL Printer Driver Version 1.1.0…
 07-24-2013DLBT1312089EN00.pdf (13.8 KB) bizhub C31P PS, PCL Printer Driver Version 1.1.0…
1.0.0.007-15-2010DLBT1001983EN00.pdf (130.2 KB) bizhub C31P PCL and PS Driver (Setup Type) for Wi…
 07-15-2010C31P_v1000_Win7.zip (75.8 MB)English, Español, França…bizhub C31P PCL and PS Driver (Setup Type) for Wi…
 10-22-2008bizhubC31P_Driver_PS_PCL_v1.0.0.0.pdf(47.9 KB) C31P PS Driver for Win 2K_XP_2003_Vista 2003_64-B…
 10-07-2008bizhubC31P_Driver_PS_PCL_v1.0.0.0.zip(9.2 MB) C31P PS Driver for Win 2K_XP_2003_Vista 2003_64-B…
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3012-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
Windows 7
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.0.007-24-2013DLBT1312089EN00.pdf (13.8 KB) bizhub C31P PS, PCL Printer Driver Version 1.1.0…
 07-24-2013bizhubC31P_Win_PCL_PS_XPS_v1.1.0.0.zip(56.8 MB)English, Español, França…bizhub C31P PS, PCL Printer Driver Version 1.1.0…
1.0.0.004-05-2011DLBT1100330EN00.pdf (59.6 KB) bizhub C31P PS, PCL and XPS+ Driver for Windows 7…
 04-05-2011bizhubC31P_win7_2k8R2_v1.0.0.0_WHQL.zip(56.7 MB)English, Español, Portug…bizhub C31P PS, PCL and XPS+ Driver for Windows 7…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.0.007-24-2013bizhubC31P_Win_PCL_PS_XPS_v1.1.0.0.zip(56.8 MB)English, Español, França…bizhub C31P PS, PCL Printer Driver Version 1.1.0…
 07-24-2013DLBT1312089EN00.pdf (13.8 KB) bizhub C31P PS, PCL Printer Driver Version 1.1.0…
1.0.0.004-05-2011bizhubC31P_win7_2k8R2_v1.0.0.0_WHQL.zip(56.7 MB)English, Español, Portug…bizhub C31P PS, PCL and XPS+ Driver for Windows 7…
 04-05-2011DLBT1100330EN00.pdf (59.6 KB) bizhub C31P PS, PCL and XPS+ Driver for Windows 7…
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3012-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.1.007-24-2013bizhubC31P_Win_PCL_PS_XPS_v1.1.0.0.zip(56.8 MB)English, Español, França…bizhub C31P XPS Printer Driver Version 1.1.0.0 …
 07-24-2013DLBT1312089EN00.pdf (13.8 KB) bizhub C31P XPS Printer Driver Version 1.1.0.0 Su…
1.0.0.004-05-2011DLBT1100330EN00.pdf (59.6 KB) bizhub C31P PS, PCL and XPS+ Driver for Windows 7…
 04-05-2011bizhubC31P_win7_2k8R2_v1.0.0.0_WHQL.zip(56.7 MB)English, Español, Portug…bizhub C31P PS, PCL and XPS+ Driver for Windows 7…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...