วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub C352P Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.0109-22-2006C300_C352_PCL_Win2K_XP_WHQL_3.01.exe(3.1 MB) C300, C352, C352P PCL driver for Win2K_XP Version…
 09-22-2006DLBT0602269EN00.pdf (105.6 KB) C300, C352, C352P PCL driver README file.
2.5407-10-2006C300_C352_PCL_Win2K_XP_2.51.exe(3.1 MB) C300, C352, C352P PCL driver Version 2.54 for Win…
2.0105-31-2006C300_C352_C352P_PCL_Win2K_XP_2003_WHQL_2.01.exe(3.1 MB) Bizhub C300, C352, C352 PCL driver for Win 2K_XP_…
 04-10-2006DLBT0600886EN00.pdf (138.3 KB) Bizhub C300, C352, C352P PCL Driver WHQL version …
1.008-25-2006IC-406_PCL_Win2K_XP.exe(5.2 MB) IC-406 PCL driver for Win 2K XP
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.008-25-2006IC-406_PS_Win2K_XP.exe (4.8 MB) IC-406 PS driver for Win 2K XP
Visual Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.5007-10-2006C300_C352_PS_Win2K_XP_2.51.exe(539.0 KB) C300, C352, C352P PS driver Version 2.50 for Win …
2.0005-31-2006C300_C352_C352P_PS_Visual_Win2k_XP_2003_WHQL.exe(538.5 KB) Bizhub C300, C352, C352P PS(Visual) Driver for Wi…
Windows 7
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3.0.007-10-2013C352_C300_pcl_ps_fax_win8_EN.zip(19.9 MB) bizhub C300, C3252, C252P Fax, VXL, VPS Driver Ve…
 07-10-2013C352_C300_pcl_ps_fax_win8_FR.zip(19.9 MB)Françaisbizhub C300, C3252, C252P Fax, VXL, VPS Driver Ve…
 07-10-2013DLBT1311661EN00.pdf (13.9 KB) bizhub C300, C3252, C252P Fax, VXL, VPS Driver Ve…
1.0.2.005-26-2010DLBT1001376EN00.pdf (61.4 KB) bizhub C300, C352, C352P PS(V), PCL, FAX Driver V…
 05-26-2010C352_C300_pcl_ps_fax_win7_EN.zip(19.8 MB)English, Chinese Simplif…bizhub C300, C352, C352P PS(V), PCL, FAX Driver V…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.1.005-26-2010DLBT1001376EN00.pdf (61.4 KB) bizhub C300, C352, C352P PS(V), PCL, FAX Driver V…
 05-26-2010C352_C300_pcl_ps_fax_win7_EN.zip(19.8 MB)English, Chinese Simplif…bizhub C300, C352, C352P PS(V), PCL, FAX Driver V…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.1.005-26-2010C352_C300_pcl_ps_fax_win7_EN.zip(19.8 MB)English, Chinese Simplif…bizhub C300, C352, C352P PS(V), PCL, FAX Driver V…
 05-26-2010DLBT1001376EN00.pdf (61.4 KB) bizhub C300, C352, C352P PS(V), PCL, FAX Driver V…
Visual Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3.0.007-10-2013C352_C300_pcl_ps_fax_win8_EN.zip(19.9 MB) bizhub C300, C3252, C252P Fax, VXL, VPS Driver Ve…
 07-10-2013C352_C300_pcl_ps_fax_win8_FR.zip(19.9 MB)Françaisbizhub C300, C3252, C252P Fax, VXL, VPS Driver Ve…
 07-10-2013DLBT1311661EN00.pdf (13.9 KB) bizhub C300, C3252, C252P Fax, VXL, VPS Driver Ve…
VXL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3.0.007-10-2013DLBT1311661EN00.pdf (13.9 KB) bizhub C300, C3252, C252P Fax, VXL, VPS Driver Ve…
 07-10-2013C352_C300_pcl_ps_fax_win8_FR.zip(19.9 MB)Françaisbizhub C300, C3252, C252P Fax, VXL, VPS Driver Ve…
 07-10-2013C352_C300_pcl_ps_fax_win8_EN.zip(19.9 MB) bizhub C300, C3252, C252P Fax, VXL, VPS Driver Ve…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...