วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub C353P Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
6.6.0.003-27-2013DLBT1300506EN00.pdf (102.6 KB) bizhub C203, C253, C353 C353P PS, PCL and FAX Dri…
 03-26-2013C353_Series_Win8_PCL_PS_FAX_v6600.zip(80.5 MB)English, Español, França…bizhub C203, C253, C353 PS, PCL and FAX Driver Ve…
6.3.0.006-24-2008DLBT1000002EN00.pdf (159.7 KB) C203, C253, C353 FAX Version 6.3.0.0, PS Version…
 06-20-2008C353_Series_Driver_PS_PCL_FAX_v6.3.x.zip(31.2 MB) C203, C253, C353 FAX Version 6.3.0.0, PS Version…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
6.6.0.003-27-2013DLBT1300506EN00.pdf (102.6 KB) bizhub C203, C253, C353 C353P PS, PCL and FAX Dri…
 03-26-2013C353_Series_Win8_PCL_PS_FAX_v6600.zip(80.5 MB)English, Español, França…bizhub C203, C253, C353, C353P PS, PCL and FAX Dr…
6.5.0.009-27-2010C353_Series_Driver_PS_PCL_v6.5.0.0.zip(66.9 MB) bizhub C353P PS and PCL Driver for Win 2K_XP_2003…
 09-27-2010DLBT1002439EN01.pdf (200.1 KB) bizhub C353P PS and PCL Driver for Win 2K_XP_2003…
6.4.1.006-24-2008DLBT1000002EN00.pdf (159.7 KB) C203, C253, C353 FAX Version 6.3.0.0, PS Version…
 06-20-2008C353_Series_Driver_PS_PCL_FAX_v6.3.x.zip(31.2 MB) C203, C253, C353 FAX Version 6.3.0.0, PS Version…
5.1.2.011-04-2008C353Series_pcl_ps_win2k8_v5120_inst.zip(31.1 MB) C353P PS for 2K_XP_XP_64-Bit_2003_2003_64-Bit_Vis…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
6.6.1.007-02-2013C353_Series_Win8_PCL_PS_FAX_v66x0.zip(27.5 MB) bizhub C203, C253, C353, C353P PS Driver Version …
 03-27-2013DLBT1300573EN00.pdf (79.3 KB) bizhub C203, C253, C353 C353P PS, PCL and FAX Dri…
6.5.0.009-27-2010DLBT1002439EN01.pdf (200.1 KB) bizhub C353P PS and PCL Driver for Win 2K_XP_2003…
 09-27-2010C353_Series_Driver_PS_PCL_v6.5.0.0.zip(66.9 MB) bizhub C353P PS and PCL Driver for Win 2K_XP_2003…
6.4.1.006-24-2008DLBT1000002EN00.pdf (159.7 KB) C203, C253, C353 FAX Version 6.3.0.0, PS Version…
 06-24-2008C353_Series_Driver_PS_PCL_FAX_v6.3.x.zip(31.2 MB) C203, C253, C353 FAX Version 6.3.0.0, PS Version…
5.1.2.011-04-2008C353Series_pcl_ps_win2k8_v5120_inst.zip(31.1 MB) C353P PS for 2K_XP_XP_64-Bit_2003_2003_64-Bit_Vis…
Windows 7
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
6.6.0.003-27-2013DLBT1300506EN00.pdf (102.6 KB) bizhub C203, C253, C353 C353P PS, PCL and FAX Dri…
 03-26-2013C353_Series_Win8_PCL_PS_FAX_v6600.zip(80.5 MB)English, Español, França…bizhub C203, C253, C353 PS, PCL and FAX Driver Ve…
6.3.0.006-24-2008DLBT1000002EN00.pdf (159.7 KB) C203, C253, C353 FAX Version 6.3.0.0, PS Version…
 06-20-2008C353_Series_Driver_PS_PCL_FAX_v6.3.x.zip(31.2 MB) C203, C253, C353 FAX Version 6.3.0.0, PS Version…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
6.6.0.003-27-2013DLBT1300506EN00.pdf (102.6 KB) bizhub C203, C253, C353 C353P PS, PCL and FAX Dri…
 03-26-2013C353_Series_Win8_PCL_PS_FAX_v6600.zip(80.5 MB)English, Español, França…bizhub C203, C253, C353, C353P PS, PCL and FAX Dr…
6.5.0.009-27-2010C353_Series_Driver_PS_PCL_v6.5.0.0.zip(66.9 MB) bizhub C353P PS and PCL Driver for Win 2K_XP_2003…
 09-27-2010DLBT1002439EN01.pdf (200.1 KB) bizhub C353P PS and PCL Driver for Win 2K_XP_2003…
6.4.1.006-24-2008DLBT1000002EN00.pdf (159.7 KB) C203, C253, C353 FAX Version 6.3.0.0, PS Version…
 06-20-2008C353_Series_Driver_PS_PCL_FAX_v6.3.x.zip(31.2 MB) C203, C253, C353 FAX Version 6.3.0.0, PS Version…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
6.6.1.007-02-2013C353_Series_Win8_PCL_PS_FAX_v66x0.zip(27.5 MB) bizhub C203, C253, C353, C353P PS Driver Version …
 03-27-2013DLBT1300573EN00.pdf (79.3 KB) bizhub C203, C253, C353 C353P PS, PCL and FAX Dri…
6.5.0.009-27-2010C353_Series_Driver_PS_PCL_v6.5.0.0.zip(66.9 MB) bizhub C353P PS and PCL Driver for Win 2K_XP_2003…
 09-27-2010DLBT1002439EN01.pdf (200.1 KB) bizhub C353P PS and PCL Driver for Win 2K_XP_2003…
6.4.1.006-24-2008C353_Series_Driver_PS_PCL_FAX_v6.3.x.zip(31.2 MB) C203, C253, C353 FAX Version 6.3.0.0, PS Version…
 06-24-2008DLBT1000002EN00.pdf (159.7 KB) C203, C253, C353 FAX Version 6.3.0.0, PS Version…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...