วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub C35P Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.7.005-03-2013DLBT1305827EN00.pdf (19.5 KB) bizhub C35P PS, PCL and XPS Driver Version 1.0.7.…
 05-03-2013bizhub_C35P_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.7.0.zip(19.0 MB) bizhub C35P PS, PCL and XPS Driver Version 1.0.7.…
1.0.4.0_1.0.5.012-21-2011bizhubC35P_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.4.0_Port_Span.zip(38.4 MB)Español, Portuguesebizhub C35P Printer Driver Maintenance Release 1 …
 12-21-2011DLBT1102285EN00.pdf (16.9 KB) bizhub C35P Printer Driver Maintenance Release 1 …
 12-21-2011bizhubC35P_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.4.0.zip(19.0 MB)Englishbizhub C35P Printer Driver Maintenance Release 1 …
1.0.2.012-07-2010bizhub_C35P _2K_xp_vista_pcl_Mono_driver.zip(50.1 MB)English, Español, Czech,…bizhub C35P Monochrome PCL Driver Version 1.0.2.0…
 12-07-2010DLBT1003152EN00.pdf (188.1 KB) bizhub C35P Monochrome PCL Driver Version 1.0.2.0…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.8.005-31-2013bizhubC35P_Win_PS_v1.0.8.0.zip(57.5 MB) bizhub C35P PS Printer Driver Version 1.0.8.0 Su…
 05-31-2013DLBT1307347EN00.pdf (14.4 KB) bizhub C35P PS Printer Driver Version 1.0.8.0 Su…
1.0.7.005-03-2013bizhub_C35P_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.7.0.zip(19.0 MB) bizhub C35P PS, PCL and XPS Driver Version 1.0.7.…
1.0.4.0_1.0.5.012-21-2011bizhubC35P_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.4.0.zip(19.0 MB)Englishbizhub C35P Printer Driver Maintenance Release 1 …
 12-21-2011DLBT1102285EN00.pdf (16.9 KB) bizhub C35P Printer Driver Maintenance Release 1 …
 12-21-2011bizhubC35P_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.4.0_Port_Span.zip(38.4 MB)Español, Portuguesebizhub C35P Printer Driver Maintenance Release 1 …
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.7.005-03-2013DLBT1305827EN00.pdf (19.5 KB) bizhub C35P PS, PCL and XPS Driver Version 1.0.7.…
Windows 7
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.7.005-03-2013DLBT1305827EN00.pdf (19.5 KB) bizhub C35P PS, PCL and XPS Driver Version 1.0.7.…
 05-03-2013bizhub_C35P_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.7.0.zip(19.0 MB) bizhub C35P PS, PCL and XPS Driver Version 1.0.7.…
1.0.4.0_1.0.5.012-21-2011bizhubC35P_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.4.0_Port_Span.zip(38.4 MB)Español, Portuguesebizhub C35P Printer Driver Maintenance Release 1 …
 12-21-2011DLBT1102285EN00.pdf (16.9 KB) bizhub C35P Printer Driver Maintenance Release 1 …
 12-21-2011bizhubC35P_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.4.0.zip(19.0 MB)Englishbizhub C35P Printer Driver Maintenance Release 1 …
1.0.2.0_1.0.3.005-05-2011bizhub_C35P_win7_pcl_ps_xps_driver_en.zip(19.0 MB)Englishbizhub C35P PS, PCL, XPS Driver for Windows 7 32-…
 10-07-2010DLBT1002380EN00.pdf (77.7 KB)English, Español, França…bizhub C35P PS, PCL, XPS Driver for Windows 7 32-…
 10-07-2010bizhub_C35P_win7_pcl_ps_xps_driver.zip(76.5 MB)English, Español, França…bizhub C35P PS, PCL, XPS Driver for Windows 7 32-…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.8.005-31-2013bizhubC35P_Win_PS_v1.0.8.0.zip(57.5 MB) bizhub C35P PS Printer Driver Version 1.0.8.0 Su…
 05-31-2013DLBT1307347EN00.pdf (14.4 KB) bizhub C35P PS Printer Driver Version 1.0.8.0 Su…
1.0.4.0_1.0.5.012-21-2011bizhubC35P_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.4.0.zip(19.0 MB)Englishbizhub C35P Printer Driver Maintenance Release 1 …
 12-21-2011DLBT1102285EN00.pdf (16.9 KB) bizhub C35P Printer Driver Maintenance Release 1 …
 12-21-2011bizhubC35P_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.4.0_Port_Span.zip(38.4 MB)Español, Portuguesebizhub C35P Printer Driver Maintenance Release 1 …
1.0.2.0_1.0.3.005-05-2011bizhub_C35P_win7_pcl_ps_xps_driver_en.zip(19.0 MB)Englishbizhub C35P PS, PCL, XPS Driver for Windows 7 32-…
 10-07-2010bizhub_C35P_win7_pcl_ps_xps_driver.zip(76.5 MB)English, Español, França…bizhub C35P PS, PCL, XPS Driver for Windows 7 32-…
 10-07-2010DLBT1002380EN00.pdf (77.7 KB)English, Español, França…bizhub C35P PS, PCL, XPS Driver for Windows 7 32-…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.7.005-03-2013DLBT1305827EN00.pdf (19.5 KB) bizhub C35P PS, PCL and XPS Driver Version 1.0.7.…
 05-03-2013bizhub_C35P_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.7.0.zip(19.0 MB) bizhub C35P PS, PCL and XPS Driver Version 1.0.7.…
1.0.4.0_1.0.5.012-21-2011bizhubC35P_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.4.0.zip(19.0 MB)Englishbizhub C35P Printer Driver Maintenance Release 1 …
 12-21-2011bizhubC35P_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.4.0_Port_Span.zip(38.4 MB)Español, Portuguesebizhub C35P Printer Driver Maintenance Release 1 …
 12-21-2011DLBT1102285EN00.pdf (16.9 KB) bizhub C35P Printer Driver Maintenance Release 1 …
1.0.2.0_1.0.3.005-05-2011bizhub_C35P_win7_pcl_ps_xps_driver_en.zip(19.0 MB)Englishbizhub C35P PS, PCL, XPS Driver for Windows 7 32-…
 10-07-2010DLBT1002380EN00.pdf (77.7 KB)English, Español, França…bizhub C35P PS, PCL, XPS Driver for Windows 7 32-…
 10-07-2010bizhub_C35P_win7_pcl_ps_xps_driver.zip(76.5 MB)English, Español, França…bizhub C35P PS, PCL, XPS Driver for Windows 7 32-…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...