วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub IC-601 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0.15003-15-2013DLBT1300393EN00.pdf (20.3 KB) IC-601 PS Plug-in Driver Version 2.0.150 README f…
 03-15-2013ic601_c7000_pss_win_v20150_WHQL_efigs_ja_ko_sc_tc_inst.zip(8.4 MB)English, Español, Chines…IC-601 (bizhub C6000, C7000, C7000P, C70hc, C6000…
10001.009-17-2013ic601_c8000_psp_win_v100010_en_add.zip(30.8 KB)English, Español, França…IC-601 (bizhub PRESS C8000) PS Driver (Add type) …
 09-17-2013ic601_c8000_psp_win_v100010_fr_add.zip(31.4 KB)FrançaisIC-601 (bizhub PRESS C8000) PS Driver (Add type) …
 09-17-2013ic601_c8000_psp_win_v100010_es_add.zip(31.4 KB)EspañolIC-601 (bizhub PRESS C8000) PS Driver (Add type) …
 09-17-2013DLBT1315450EN00.pdf (17.8 KB) IC-601 (bizhub PRESS C8000) PS Driver Version 100…
10000.104-25-2011ic601_c8000_psp_win_v100001_en_add.zip(30.6 KB)EnglishIC-601 (For bizhub C8000 Only) PS (P) Printer Dri…
 04-25-2011DLBT1100854EN00.pdf (64.4 KB) IC-601 (For bizhub C8000 Only) PS (P) Printer Dri…
 10-05-2010DLBT1002154EN00.pdf (65.9 KB) IC-601 PS(P) Printer Driver For Windows 2K_XP_200…
 10-05-2010ic601_psp_win_v100001_en_add.zip(29.9 KB) IC-601 PS(P) Printer Driver For Windows 2K_XP_200…
1.0.61_1.0.6210-05-2010ic601_pss_win_v1061_v1062_WHQL_en.zip(14.0 MB) IC-601 PS Printer Driver Version 1.0.61 for Windo…
 10-05-2010DLBT1002137EN00.pdf (82.4 KB) IC-601 PS Printer Driver Version 1.0.61 for Windo…
1.0.15809-17-2013DLBT1315448EN00.pdf (20.1 KB) IC-601 (bizhub PRESS C8000) PS Driver (Installer)…
 09-17-2013ic601_c8000_pss_win_v10158_WHQL_efigs_ja_ko_sc_tc_inst.zip(8.4 MB)English, Español, França…IC-601 (bizhub PRESS C8000) PS Driver (Installer)…
1.0.15003-27-2013DLBT1300393EN00.pdf (20.3 KB) IC-601 PS Plug-in Driver Version 2.0.150 README f…
 03-15-2013ic601_c8000_pss_win_v10150_WHQL_efigs_ja_ko_sc_tc_inst.zip(8.4 MB)English, Español, Chines…IC-601 (bizhub C8000) PS Plug-in Driver Version 1…
1.0.11204-25-2011DLBT1100883EN00.pdf (130.0 KB) IC-601 (For bizhub C8000 Only) PS (Installer) Pri…
 04-25-2011ic601_c8000_pss_win_v10112_WHQL_efigs_ja_ko_sc_tc.zip(8.1 MB)English, Español, Chines…IC-601 (For bizhub C8000 Only) PS (Installer) Pri…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0.9.005-01-2013ic601_70_60_xps_win8_v2090_ins.zip(50.8 MB)English, Español, França…IC-601 (bizhub C6000, C7000, C7000P, C70hc) XPS P…
 05-01-2013DLBT1300748EN00.pdf (86.8 KB) IC-601 XPS Printer Driver Version 2.0.9.0 README …
2.0.12.010-22-2013ic601_80_xps_win8_v20120_ins.zip(51.4 MB) IC-601 (bizhub C8000) XPS Printer Driver Version …
 10-21-2013DLBT1320213EN00.pdf (20.2 KB) IC-601 (bizhub C8000) XPS Printer Driver Version …
Windows 7
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0.15003-15-2013ic601_c7000_pss_win_v20150_WHQL_efigs_ja_ko_sc_tc_inst.zip(8.4 MB)English, Español, Chines…IC-601 (bizhub C6000, C7000, C7000P, C70hc, C6000…
 03-15-2013DLBT1300393EN00.pdf (20.3 KB) IC-601 PS Plug-in Driver Version 2.0.150 README f…
10001.009-17-2013DLBT1315450EN00.pdf (17.8 KB) IC-601 (bizhub PRESS C8000) PS Driver Version 100…
 09-17-2013ic601_c8000_psp_win_v100010_fr_add.zip(31.4 KB)FrançaisIC-601 (bizhub PRESS C8000) PS Driver (Add type) …
 09-17-2013ic601_c8000_psp_win_v100010_en_add.zip(30.8 KB)English, Español, França…IC-601 (bizhub PRESS C8000) PS Driver (Add type) …
 09-17-2013ic601_c8000_psp_win_v100010_es_add.zip(31.4 KB)EspañolIC-601 (bizhub PRESS C8000) PS Driver (Add type) …
10000.104-25-2011DLBT1100854EN00.pdf (64.4 KB) IC-601 (For bizhub C8000 Only) PS (P) Printer Dri…
 04-25-2011ic601_c8000_psp_win_v100001_en_add.zip(30.6 KB) IC-601 (For bizhub C8000 Only) PS (P) Printer Dri…
 10-05-2010DLBT1002154EN00.pdf (65.9 KB) IC-601 PS(P) Printer Driver For Windows 2K_XP_200…
 10-05-2010ic601_psp_win_v100001_en_add.zip(29.9 KB) IC-601 PS(P) Printer Driver For Windows 2K_XP_200…
1.0.61_1.0.6210-05-2010DLBT1002137EN00.pdf (82.4 KB) IC-601 PS Printer Driver Version 1.0.61 for Windo…
 10-05-2010ic601_pss_win_v1061_v1062_WHQL_en.zip(14.0 MB) IC-601 PS Printer Driver Version 1.0.61 for Windo…
1.0.15809-17-2013ic601_c8000_pss_win_v10158_WHQL_efigs_ja_ko_sc_tc_inst.zip(8.4 MB)English, Español, França…IC-601 (bizhub PRESS C8000) PS Driver (Installer)…
 09-17-2013DLBT1315448EN00.pdf (20.1 KB) IC-601 (bizhub PRESS C8000) PS Driver (Installer)…
1.0.15003-27-2013DLBT1300393EN00.pdf (20.3 KB) IC-601 PS Plug-in Driver Version 2.0.150 README f…
 03-15-2013ic601_c8000_pss_win_v10150_WHQL_efigs_ja_ko_sc_tc_inst.zip(8.4 MB)English, Español, Chines…IC-601 (bizhub C8000) PS Plug-in Driver Version 1…
1.0.11204-25-2011ic601_c8000_pss_win_v10112_WHQL_efigs_ja_ko_sc_tc.zip(8.1 MB)English, Español, Chines…IC-601 (For bizhub C8000 Only) PS (Installer) Pri…
 04-25-2011DLBT1100883EN00.pdf (130.0 KB) IC-601 (For bizhub C8000 Only) PS (Installer) Pri…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0.9.005-01-2013ic601_70_60_xps_win8_v2090_ins.zip(50.8 MB)English, Español, França…IC-601 (bizhub C6000, C7000, C7000P, C70hc) XPS P…
 05-01-2013DLBT1300748EN00.pdf (86.8 KB) IC-601 XPS Printer Driver Version 2.0.9.0 README …
2.0.7.007-20-2011ic601_80_xps_win_v2070_whql_ins.zip(17.9 MB) IC-601 (bizhub C8000) XPS Printer Driver Version …
 07-20-2011DLBT1101332EN01.pdf (47.5 KB) IC-601 (bizhub C8000) XPS Printer Driver Version …
 07-19-2011DLBT1101331EN00.pdf (142.7 KB) IC-601 (bizhub C6000, C7000, C7000P, C70hc) XPS P…
 07-19-2011ic601_70_60_xps_win_v2070_whql_ins.zip(17.7 MB) IC-601 (bizhub C6000, C7000, C7000P, C70hc) XPS P…
2.0.12.010-22-2013ic601_80_xps_win8_v20120_ins.zip(51.4 MB) IC-601 (bizhub C8000) XPS Printer Driver Version …
 10-21-2013DLBT1320213EN00.pdf (20.2 KB) IC-601 (bizhub C8000) XPS Printer Driver Version …

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...