วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub PRESS 1250P Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0.0.004-04-20131250_1052_pcl6_2k8_2k864_7_764_8_864_v2000.zip(57.0 MB) bizhub 1052, 1250, 1250P PCL Driver Version 2.0.0…
 04-04-2013DLBT1300490EN00.pdf (52.5 KB) bizhub 1052, 1250, 1250P PCL Driver Version 2.0.0…
1.1.1.008-22-20121250_1052_pcl6_v1110.zip(17.1 MB) bizhub PRESS 1052, 1250, 1250P PCL Dirver Version…
 08-22-2012DLBT1201239EN00.pdf (62.7 KB) bizhub PRESS 1052, 1250, 1250P PCL Dirver Version…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0.22004-04-20131250_1052_pss_win_v20220_WHQL_en.zip(8.9 MB)English, Español, França…bizhub 1052, 1250, 1250P PS Driver Version 2.0.22…
 04-04-2013DLBT1300491EN00.pdf (41.1 KB) bizhub 1052, 1250, 1250P PS Driver Version 2.0.22…
1.0.11208-09-20121250_1052_pss_win_v10112_WHQL_en.zip(8.1 MB) bizhub PRESS 1052, 1250, 1250P PS Printer Driver …
 08-09-2012DLBT1201241EN00.pdf (40.0 KB) bizhub PRESS 1052, 1250, 1250P PS Printer Driver …
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0.004-04-20131250_1052_psp_win_v200_en_add.zip(41.6 KB) bizhub PRESS 1052, 1250, 1250P PS Driver Version …
 04-04-2013DLBT1300524EN00.pdf (43.1 KB) bizhub 1052, 1250, 1250P PS Driver Version 2.0.0 …
1.0.108-09-20121250_1052_psp_win_v101_en_add.zip(38.4 KB) bizhub 1052, 1250, 1250P PS (P) Version 1.0.1 …
 08-09-2012DLBT1201243EN00.pdf (18.6 KB) bizhub 1052, 1250, 1250P PS (P) Version 1.0.1 REA…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.09000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…
Windows 7
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0.0.004-04-20131250_1052_pcl6_2k8_2k864_7_764_8_864_v2000.zip(57.0 MB) bizhub 1052, 1250, 1250P PCL Driver Version 2.0.0…
 04-04-2013DLBT1300490EN00.pdf (52.5 KB) bizhub 1052, 1250, 1250P PCL Driver Version 2.0.0…
1.1.1.008-22-2012DLBT1201239EN00.pdf (62.7 KB) bizhub PRESS 1052, 1250, 1250P PCL Dirver Version…
 08-22-20121250_1052_pcl6_v1110.zip(17.1 MB) bizhub PRESS 1052, 1250, 1250P PCL Dirver Version…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0.22004-04-2013DLBT1300491EN00.pdf (41.1 KB) bizhub 1052, 1250, 1250P PS Driver Version 2.0.22…
 04-04-20131250_1052_pss_win_v20220_WHQL_en.zip(8.9 MB)English, Español, França…bizhub 1052, 1250, 1250P PS Driver Version 2.0.22…
1.0.11208-09-2012DLBT1201241EN00.pdf (40.0 KB) bizhub PRESS 1052, 1250, 1250P PS Printer Driver …
 08-09-20121250_1052_pss_win_v10112_WHQL_en.zip(8.1 MB) bizhub PRESS 1052, 1250, 1250P PS Printer Driver …
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0.004-04-20131250_1052_psp_win_v200_en_add.zip(41.6 KB) bizhub PRESS 1052, 1250, 1250P PS Driver Version …
 04-04-2013DLBT1300524EN00.pdf (43.1 KB) bizhub 1052, 1250, 1250P PS Driver Version 2.0.0 …
1.0.108-09-20121250_1052_psp_win_v101_en_add.zip(38.4 KB) bizhub 1052, 1250, 1250P PS (P) Version 1.0.1 …
 08-09-2012DLBT1201243EN00.pdf (18.6 KB) bizhub 1052, 1250, 1250P PS (P) Version 1.0.1 REA…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.0.9000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...