วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub PRESS C7000 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.1102-14-2011ic306_v1r_ps_win_Doc_E.zip(80.9 MB) IC-306 PS Driver Version 4.11 SEE ic306_v1r_p…
 02-14-2011ic306_v1r_ps_win_release_notes.pdf(46.6 KB) IC-306 PS Driver Version 4.11 README file
10000.110-05-2010DLBT1002154EN00.pdf (65.9 KB) IC-601 PS(P) Printer Driver For Windows 2K_XP_200…
 10-05-2010ic601_psp_win_v100001_en_add.zip(29.9 KB) IC-601 PS(P) Printer Driver For Windows 2K_XP_200…
1.0.61_1.0.6210-05-2010ic601_pss_win_v1061_v1062_WHQL_en.zip(14.0 MB) IC-601 PS Printer Driver Version 1.0.61 for Windo…
 10-05-2010DLBT1002137EN00.pdf (82.4 KB) IC-601 PS Printer Driver Version 1.0.61 for Windo…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
HDD_3.1.2.3403-07-2012HDD TWAIN.zip (16.3 MB) HDD Twain Driver Version 3.1.2.34
4.0.1100010-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000.zip(19.2 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(79.4 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver (MSI Installer) V…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000.zip(27.4 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(97.5 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver (MSI installer) …
 10-01-2013DLBT1319342EN00.pdf (51.3 KB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.09000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0.9.005-01-2013ic601_70_60_xps_win8_v2090_ins.zip(50.8 MB)English, Español, França…IC-601 (bizhub C6000, C7000, C7000P, C70hc) XPS P…
 05-01-2013DLBT1300748EN00.pdf (86.8 KB) IC-601 XPS Printer Driver Version 2.0.9.0 README …
Windows 7
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.1102-14-2011ic306_v1r_ps_win_Doc_E.zip(80.9 MB) IC-306 PS Driver Version 4.11 SEE ic306_v1r_ps…
 02-14-2011ic306_v1r_ps_win_release_notes.pdf(46.6 KB) IC-306 PS Driver Version 4.11 README file
10000.110-05-2010DLBT1002154EN00.pdf (65.9 KB) IC-601 PS(P) Printer Driver For Windows 2K_XP_200…
 10-05-2010ic601_psp_win_v100001_en_add.zip(29.9 KB) IC-601 PS(P) Printer Driver For Windows 2K_XP_200…
1.0.61_1.0.6210-05-2010DLBT1002137EN00.pdf (82.4 KB) IC-601 PS Printer Driver Version 1.0.61 for Windo…
 10-05-2010ic601_pss_win_v1061_v1062_WHQL_en.zip(14.0 MB) IC-601 PS Printer Driver Version 1.0.61 for Windo…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
HDD_3.1.2.3403-07-2012HDD TWAIN.zip (16.3 MB) HDD Twain Driver Version 3.1.2.34
4.0.1100010-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000.zip(27.4 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(79.4 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver (MSI Installer) V…
 10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000.zip(19.2 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(97.5 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver (MSI installer) …
 10-01-2013DLBT1319342EN00.pdf (51.3 KB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.0.9000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0.9.005-01-2013ic601_70_60_xps_win8_v2090_ins.zip(50.8 MB)English, Español, França…IC-601 (bizhub C6000, C7000, C7000P, C70hc) XPS P…
 05-01-2013DLBT1300748EN00.pdf (86.8 KB) IC-601 XPS Printer Driver Version 2.0.9.0 README …
2.0.7.007-19-2011DLBT1101331EN00.pdf (142.7 KB) IC-601 (bizhub C6000, C7000, C7000P, C70hc) XPS P…
 07-19-2011ic601_70_60_xps_win_v2070_whql_ins.zip(17.7 MB) IC-601 (bizhub C6000, C7000, C7000P, C70hc) XPS P…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...