วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub PRESS C8000 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.1102-14-2011ic306_v1r_ps_win_Doc_E.zip(80.9 MB)IC-306 PS Driver Version 4.11 SEE ic306_v1r_p…
02-14-2011ic306_v1r_ps_win_release_notes.pdf(46.6 KB)IC-306 PS Driver Version 4.11 README file
10000.104-25-2011ic601_c8000_psp_win_v100001_en_add.zip(30.6 KB)EnglishIC-601 (For bizhub C8000 Only) PS (P) Printer Dri…
04-25-2011DLBT1100854EN00.pdf (64.4 KB)IC-601 (For bizhub C8000 Only) PS (P) Printer Dri…
1.0.11204-25-2011ic601_c8000_pss_win_v10112_WHQL_efigs_ja_ko_sc_tc.zip(8.1 MB)English, Español, Chines…IC-601 (For bizhub C8000 Only) PS (Installer) Pri…
04-25-2011DLBT1100883EN00.pdf (130.0 KB)IC-601 (For bizhub C8000 Only) PS (Installer) Pri…
1.009-21-2010IC-306_80C-KM.EXE (80.5 MB)IC-306 PS Driver for Win 2K, XP, Vista 32-Bit, XP…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
HDD_3.1.2.3403-07-2012HDD TWAIN.zip (16.3 MB)HDD Twain Driver Version 3.1.2.34
4.0.1100010-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000.zip(19.2 MB)Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000…
10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(79.4 MB)Konica Minolta HDD TWAIN Driver (MSI Installer) V…
10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000.zip(27.4 MB)Konica Minolta RTM TWAIN Driver Version 4.0.11000…
10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(97.5 MB)Konica Minolta RTM TWAIN Driver (MSI installer) …
10-01-2013DLBT1319342EN00.pdf (51.3 KB)Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.09000.zip (41.2 MB)Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0.9.005-01-2013DLBT1300748EN00.pdf (86.8 KB)IC-601 XPS Printer Driver Version 2.0.9.0 README …
2.0.12.010-22-2013ic601_80_xps_win8_v20120_ins.zip(51.4 MB)IC-601 (bizhub C8000) XPS Printer Driver Version …
10-21-2013DLBT1320213EN00.pdf (20.2 KB)IC-601 (bizhub C8000) XPS Printer Driver Version …
Windows 7
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.1102-14-2011ic306_v1r_ps_win_release_notes.pdf(46.6 KB)IC-306 PS Driver Version 4.11 README file
02-14-2011ic306_v1r_ps_win_Doc_E.zip(80.9 MB)IC-306 PS Driver Version 4.11 SEE ic306_v1r_ps…
10000.104-25-2011ic601_c8000_psp_win_v100001_en_add.zip(30.6 KB)IC-601 (For bizhub C8000 Only) PS (P) Printer Dri…
04-25-2011DLBT1100854EN00.pdf (64.4 KB)IC-601 (For bizhub C8000 Only) PS (P) Printer Dri…
1.0.11204-25-2011ic601_c8000_pss_win_v10112_WHQL_efigs_ja_ko_sc_tc.zip(8.1 MB)English, Español, Chines…IC-601 (For bizhub C8000 Only) PS (Installer) Pri…
04-25-2011DLBT1100883EN00.pdf (130.0 KB)IC-601 (For bizhub C8000 Only) PS (Installer) Pri…
1.009-21-2010IC-306_80C-KM.EXE (80.5 MB)IC-306 PS Driver for Win 2K, XP, Vista 32-Bit, XP…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
HDD_3.1.2.3403-07-2012HDD TWAIN.zip (16.3 MB)HDD Twain Driver Version 3.1.2.34
4.0.1100010-01-2013DLBT1319342EN00.pdf (51.3 KB)Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000
10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(97.5 MB)Konica Minolta RTM TWAIN Driver (MSI installer) …
10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(79.4 MB)Konica Minolta HDD TWAIN Driver (MSI Installer) V…
10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000.zip(27.4 MB)Konica Minolta RTM TWAIN Driver Version 4.0.11000…
10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000.zip(19.2 MB)Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000…
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.0.9000.zip (41.2 MB)Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0.9.005-01-2013DLBT1300748EN00.pdf (86.8 KB)IC-601 XPS Printer Driver Version 2.0.9.0 README …
2.0.7.007-20-2011DLBT1101332EN01.pdf (47.5 KB)IC-601 (bizhub C8000) XPS Printer Driver Version …
07-20-2011ic601_80_xps_win_v2070_whql_ins.zip(17.9 MB)IC-601 (bizhub C8000) XPS Printer Driver Version …
2.0.12.010-22-2013ic601_80_xps_win8_v20120_ins.zip(51.4 MB)IC-601 (bizhub C8000) XPS Printer Driver Version …
10-21-2013DLBT1320213EN00.pdf (20.2 KB)IC-601 (bizhub C8000) XPS Printer Driver Version …

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...