วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub PRO 1050eP Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
03.00.04.0006-12-20081050v03000400_ins311b2.zip(65.2 MB)English, Español, Chines…IC-611 PCL Driver for Win 98_ME_2K_XP_2003-NT-Ver…
03.0001-03-2007IC-611_PCL_Win2K_XP_2003_03.00.exe(3.0 MB) IC-611 PCL driver for Win 2K_XP_2003 version 03.0…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.002-06-2007ps502_psp_win9x_nt_2k_xp_2k3_v310_en_add.exe(1.6 MB) IC-611 PS driver for Win 98_ME_NT_2K_XP_2003 vers…
3.0.2801-14-2009ps502_pss_win98_me_nt_2k_xp_2k3_vista_2k8_v30188_WHQL_efigs_ja_inst.exe(65.1 MB)English, Español, França…IC-611 PS(Plug-in) Printer Driver Vista WHQL Cert…
 01-14-2009DLBT0804035EN00.pdf (105.7 KB) IC-611 PS(Plug-in) Printer Driver Vista WHQL Cert…
3.0.19004-05-20101050_pss_win7_764_v30190_efigs_ja_sc_tc_inst.exe(21.9 MB)English, Español, Chines…bizhub PRO 1050 PS(Plug) Printer Driver Version 3…
 04-05-2010DLBT1000804EN00.pdf (136.7 KB) bizhub PRO 1050 PS(Plug) Printer Driver Version 3…
3.0.17607-31-2008IC-611_pss_win98_me_nt_2k_2k3_xp_vista_3.0.176.exe(64.9 MB) IC-611 PS plug-in Version 3.0.176 1) When prin…
3.0.17406-12-2008ps502_pss_win9x_2k_2k3_2k364_nt_xp_xp64_vista_vista64_v30174_efigs_ja_inst.exe(63.5 MB)English, Español, França…IC-611 PS driver for WIn 98_ME_2K_XP_2003_2003_64…
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.0.17007-20-2007ps502_pss_win9x_nt_2k_xp_x64_2k3_2k364_vista_vista64_v30170_efigs_ja_inst.exe(63.7 MB) IC-611 PS(plug-in) Driver Ver 3.0.170 SEE DLBT…
Visual Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.4.0.006-24-2009ps502_psv_winnt_2k_2k3_xp_v3400_en_inst.exe(3.0 MB) IC-611 PS(V) Driver Version 3.4.0.0 for Win 2K_XP…
 06-24-2009ps502_psv_win2k_2k3_xp_v3400_en_add.exe(1.5 MB) IC-611 PS(V) Driver Version 3.4.0.0 for Win 2K_XP…
 06-24-2009DLBT0901619EN00.pdf (57.0 KB) IC-611 PS(V) Driver Version 3.4.0.0 for Win 2K_XP…
3.2.0.010-01-2007ps502_psv_win2k_xp_2k3_v3200_en_add.exe(1.5 MB)EnglishIC-611 PS(V) Driver Version 3.2.0.0 for Win 2K_XP…
3.0.0.210-10-2006ps502_psv_winnt_2k_xp_2k3_v3002_WHQL_en_add.exe(2.7 MB) IC-611 PS(V) driver for wIN 2K_XP_2003_NT Version…
Windows 7
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.2.004-05-2010DLBT1000802EN00.pdf (114.1 KB) bizhub PRO 1050 PCL Printer Driver Version 3.1.2.…
 04-05-20101050_pcl6_win7_764_v3120_efigs_sc_tc_inst.zip(52.6 MB)English, Español, Chines…bizhub PRO 1050 PCL Printer Driver Ver 3.1.2.0 …
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.0.19004-05-2010DLBT1000804EN00.pdf (136.7 KB) bizhub PRO 1050 PS(Plug) Printer Driver Version 3…
 04-05-20101050_pss_win7_764_v30190_efigs_ja_sc_tc_inst.exe(21.9 MB)English, Español, Chines…bizhub PRO 1050 PS(Plug) Printer Driver Version 3…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...