วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub PRO 1200P Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0.2.003-27-2013DLBT1300471EN00.pdf (46.4 KB)English, Español, França…bizhub PRO 1051, 1200, 1200P PCL Driver Version 2…
 03-27-20131200_1051_pcl6_v2020_efs.zip(43.1 MB)English, Español, França…bizhub PRO 1051, 1200, 1200P PCL Driver Version 2…
2.0.0.002-04-20101200_1051_pcl6_win_2.0.0.0_inst.zip(15.1 MB) bizhub PRO 1051, 1200, 1200P PCL Driver Version 2…
 02-04-2010DLBT1000075EN00.pdf (163.9 KB) bizhub PRO 1051, 1200, 1200P PCL Driver Version 2…
1.0.2.008-14-20091200_1051_pcl_win2k_2k3_2k8_xp_vist_2k364_2k864_xp64_vist64_v1020_efigs_ja_sc_tc_inst.zip(111.3 MB)English, Español, Chines…bizhub Pro 1200, 1200P, 1051 PCL Driver for Windo…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0.28303-22-20131200_1051_pss_win_v20283_WHQL_efigs_ja_ko_sc_tc_inst.zip(41.3 MB)English, Español, Chines…bizhub PRO 1051, 1200, 1200P PS plug-in Driver fo…
 03-22-2013DLBT1300428EN01.pdf (20.3 KB) bizhub PRO 1051, 1200, 1200P PS plug-in Driver fo…
2.0.24202-04-20101200_1051_pss_win2k_2k3_2k364_2k8_2k864_xp_xp64_vista_vista64_7_764_v20242_en_inst.exe(6.1 MB) bizhub PRO 1051, 1200, 1200P PS(Plug) Driver Vers…
 02-04-2010DLBT1000076EN01.pdf (101.1 KB) bizhub PRO 1051, 1200, 1200P PS Driver Version 2.…
2.0.002-04-20101200_1051_psp_win2k_2k3_2k364_2k8_2k864_xp_xp64_vista_vista64_7_764_v200_en_add.exe(61.2 KB) bizhub PRO 1051, 1200, 1200P PS(P) Driver Version…
 02-04-2010DLBT1000079EN00.pdf (83.0 KB) bizhub PRO 1051, 1200, 1200P PS(P) Driver Version…
1.0.20810-21-2009DLBT0901881EN00.pdf (71.2 KB) bizhub Pro 1200, 1200P, 1051 PS(P) Install Type D…
 08-14-20091200_1051_pss_win2k_2k3_2k8_xp_vist_2k364_2k864_xp64_vist64_v10208_en_inst.zip(6.2 MB) bizhub Pro 1200, 1200P, 1051 PS(P) Install Type D…
1.0.008-14-20091200_1051_psp_win2k_2k3_2k8_xp_vist_2k364_2k864_xp64_vist64_v100_en_add.zip(33.4 KB)English, Español, Chines…bizhub Pro 1200, 1200P, 1051 PS(P) Add Type Drive…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.09000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…
Windows 7
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0.2.003-27-20131200_1051_pcl6_v2020_efs.zip(43.1 MB)English, Español, França…bizhub PRO 1051, 1200, 1200P PCL Driver Version 2…
 03-27-2013DLBT1300471EN00.pdf (46.4 KB)English, Español, França…bizhub PRO 1051, 1200, 1200P PCL Driver Version 2…
2.0.0.002-04-20101200_1051_pcl6_win_2.0.0.0_inst.zip(15.1 MB) bizhub PRO 1051, 1200, 1200P PCL Driver Version 2…
 02-04-2010DLBT1000075EN00.pdf (163.9 KB) bizhub PRO 1051, 1200, 1200P PCL Driver Version 2…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0.28303-22-20131200_1051_pss_win_v20283_WHQL_efigs_ja_ko_sc_tc_inst.zip(41.3 MB)English, Español, Chines…bizhub PRO 1051, 1200, 1200P PS plug-in Driver fo…
 03-22-2013DLBT1300428EN01.pdf (20.3 KB) bizhub PRO 1051, 1200, 1200P PS plug-in Driver fo…
2.0.24202-04-2010DLBT1000076EN01.pdf (101.1 KB) bizhub PRO 1051, 1200, 1200P PS Driver Version 2.…
 02-04-20101200_1051_pss_win2k_2k3_2k364_2k8_2k864_xp_xp64_vista_vista64_7_764_v20242_en_inst.exe(6.1 MB) bizhub PRO 1051, 1200, 1200P PS(Plug) Driver Vers…
2.0.002-04-20101200_1051_psp_win2k_2k3_2k364_2k8_2k864_xp_xp64_vista_vista64_7_764_v200_en_add.exe(61.2 KB) bizhub PRO 1051, 1200, 1200P PS(P) Driver Version…
 02-04-2010DLBT1000079EN00.pdf (83.0 KB) bizhub PRO 1051, 1200, 1200P PS(P) Driver Version…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.0.9000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...