วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub PRO 2500P Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.209-21-2010R42_PPXX0_printerdrivers_iso.zip(176.6 MB)English, Español, Chines…bizhub PRO 1600P, 2000P, 2500P PS and PCL driver …
3.104-27-20091600P_2000P_2500P_Driver.pdf(1.8 MB) bizhub PRO 1600P, 2000P, 2500P PS, PCL PPD Driver…
 04-27-20091600P-2000P-2500P_pcl.zip(3.7 MB) bizhub PRO 1600P, 2000P, 2500P PCL Driver for Win…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.209-21-2010R42_PPXX0_printerdrivers_iso.zip(176.6 MB)English, Español, Chines…bizhub PRO 1600P, 2000P, 2500P PS and PCL driver …
3.104-27-20091600P_2000P_2500P_ps.zip(3.4 MB) bizhub PRO 1600P, 2000P, 2500P PS Driver for Win …
 04-27-20091600P_2000P_2500P_Driver.pdf(1.8 MB) bizhub PRO 1600P, 2000P, 2500P PS, PCL PPD Driver…
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.104-27-20091600P-2000P_2500P_ppd.zip(30.7 KB) 1600P, 2000P, 2500P PS PPD for Win 2K_SP_2003_Vis…
 04-27-20091600P_2000P_2500P_Driver.pdf(1.8 MB) bizhub PRO 1600P, 2000P, 2500P PS, PCL PPD Driver…
Windows Vista
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.209-21-2010R42_PPXX0_printerdrivers_iso.zip(176.6 MB)English, Español, Chines…bizhub PRO 1600P, 2000P, 2500P PS and PCL driver …
3.104-27-20091600P-2000P-2500P_pcl.zip(3.7 MB) bizhub PRO 1600P, 2000P, 2500P PCL Driver for Win…
 04-27-20091600P_2000P_2500P_Driver.pdf(1.8 MB) bizhub PRO 1600P, 2000P, 2500P PS, PCL PPD Driver…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.209-21-2010R42_PPXX0_printerdrivers_iso.zip(176.6 MB)English, Español, Chines…bizhub PRO 1600P, 2000P, 2500P PS and PCL driver …
3.104-27-20091600P_2000P_2500P_Driver.pdf(1.8 MB) bizhub PRO 1600P, 2000P, 2500P PS, PCL PPD Driver…
 04-27-20091600P_2000P_2500P_ps.zip(3.4 MB) bizhub PRO 1600P, 2000P, 2500P PS Driver for Win …
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.104-27-20091600P_2000P_2500P_Driver.pdf(1.8 MB) bizhub PRO 1600P, 2000P, 2500P PS, PCL PPD Driver…
 04-27-20091600P-2000P_2500P_ppd.zip(30.7 KB) 1600P, 2000P, 2500P PS PPD for Win 2K_SP_2003_Vis…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...