วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub PRO 950 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0.2.003-27-2013950_pcl6_v2020_efs_inst.zip(34.6 MB) bizhub PRO 950 PCL Driver Version 2.0.2.0 Windows…
 03-27-2013DLBT1300502EN00.pdf (22.8 KB) bizhub PRO 950 PCL Driver Version 2.0.2.0 Windows…
2.0.0.002-16-2010950_pcl6_win7_764_v2000_e_inst.zip(12.3 MB) bizhub PRO 950 PCL Driver Version 2.0.0.0 SEE …
 02-16-2010DLBT1000446EN00.pdf (138.2 KB) bizhub PRO 950 PCL Driver Version 2.0.0.0 README …
 10-16-2009950_pcl_win2k_2k3_2k8_xp_vista_2k364_2k864_xp64_vista64_v2000_efigs_ja_sc_tc_ko_inst.zip(12.3 MB) 950 PCL Driver for Win 2K_XP_2003_2008_Vista_XP_6…
 10-16-2009DLBT0902275EN00.pdf (80.3 KB) 950 PCL Driver for Win 2K_XP_2003_2008_Vista_XP_6…
1.0.0.002-23-2009950_pcl6_win2k_2k3_xp_vista_v1000_efigs_ja_inst.exe(56.5 MB)English, Español, França…Bizhub PRO 950 PCL Driver for Windows 2K_XP_2003_…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0.28303-15-2013950_pss_win_v20283_WHQL_efigs_ja_ko_sc_tc.zip(40.6 MB)English, Español, Chines…bizhub 950 PS Plug-in Driver Version 2.0.246 Wind…
 03-15-2013DLBT1300444EN01.pdf (19.9 KB) bizhub 950 PS Plug-in Driver Version 2.0.246 READ…
2.0.22909-02-2009950_pss_win2k_xp_2k3_vista_2k8_xp64_2k364_vista64_2k864_v20229_efigs_ja_sc_tc_ko_inst.exe(35.9 MB) bizhub PRO 950 PS Plug-in Driver Version 2.0.229 …
 09-02-2009DLBT0902568EN00.pdf (55.2 KB) bizhub PRO 950 PS Plug-in Driver Version 2.0.229 …
1.0.16802-23-2009ps504_pss_win2k_2k3_xp_vista_v10168_en_add.exe(6.1 MB) bizhub PRO 950 PS(Plug) Printer Driver Version 1.…
1.0.002-23-2009ps504_psp_win2k_2k3_xp_vista_v100_en_add.exe(51.9 KB) bizhub PRO 950 PS(P) Printer Driver.
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.1100010-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000.zip(19.2 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(79.4 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver (MSI Installer) V…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000.zip(27.4 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(97.5 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver (MSI installer) …
Windows 7
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0.2.003-27-2013950_pcl6_v2020_efs_inst.zip(34.6 MB) bizhub PRO 950 PCL Driver Version 2.0.2.0 Windows…
 03-27-2013DLBT1300502EN00.pdf (22.8 KB) bizhub PRO 950 PCL Driver Version 2.0.2.0 Windows…
2.0.0.002-16-2010DLBT1000446EN00.pdf (138.2 KB) bizhub PRO 950 PCL Driver Version 2.0.0.0 README …
 02-16-2010950_pcl6_win7_764_v2000_e_inst.zip(12.3 MB) bizhub PRO 950 PCL Driver Version 2.0.0.0 SEE …
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0.28303-15-2013950_pss_win_v20283_WHQL_efigs_ja_ko_sc_tc.zip(40.6 MB)English, Español, Chines…bizhub 950 PS Plug-in Driver Version 2.0.246 Wind…
 03-15-2013DLBT1300444EN01.pdf (19.9 KB) bizhub 950 PS Plug-in Driver Version 2.0.246 READ…
2.0.24602-16-2010950_pss_win7_764_v20246_en_inst.exe(6.1 MB) bizhub PRO 950 PS(Plug) Printer Driver for Window…
 02-16-2010DLBT1000463EN00.pdf (97.6 KB) bizhub PRO 950 PS(Plug) Printer Driver for Window…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.1100010-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000.zip(19.2 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000.zip(27.4 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(79.4 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver (MSI Installer) V…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(97.5 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver (MSI installer) …

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...