วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub PRO 951 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0.0.004-04-2013951_pcl6__7_764_8_864_v2000_efs.zip(33.3 MB)English, Español, França…bizhub PRO 951 PCL Driver Version 2.0.0.0 Support…
 04-04-2013PRI_DLBT1300527EN.pdf (51.2 KB) bizhub PRO 951 PCL Driver Version 2.0.0.0 Support…
1.1.0.006-15-2012951_pcl6_V1.1.0.0.inst.zip(11.8 MB) bizhub PRO 951 PCL Driver Version 1.1.0.0 SEE …
 06-15-2012DLBT1200600EN00.pdf (150.8 KB) bizhub PRO 951 PCL Driver Version 1.1.0.0 README …
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0.22004-04-2013951_pss_win_v20220_WHQL_en.zip(8.4 MB) bizhub PRO 951 PS Printer Driver Version 2.0.220 …
 04-04-2013DLBT1300530EN00.pdf (42.5 KB) bizhub PRO 951 PS Printer Driver Version 2.0.220 …
1.0.6306-15-2012951_pss_win_v1063_WHQL_en.zip(7.7 MB) bizhub PRO 951 PS Printer Driver for Windows Vers…
 06-15-2012DLBT1200607EN00.pdf (39.4 KB) bizhub PRO 951 PS Printer Driver for Windows Vers…
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0.004-04-2013951_psp_win_v200_en_add.zip(23.5 KB) bizhub PRO 951 PS Printer Driver Version 2.0.0 Su…
 04-04-2013DLBT1300520EN.pdf (41.2 KB) bizhub PRO 951 PS Printer Driver Version 2.0.0 Su…
1.0.006-15-2012951_psp_win_v100_en_add.zip(22.7 KB) bizhub PRO 951 PS (P) Printer Driver for Windows …
 06-15-2012DLBT1200609EN00.pdf (19.0 KB) bizhub PRO 951 PS (P) Printer Driver for Windows …
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.1100010-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000.zip(19.2 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(79.4 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver (MSI Installer) V…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000.zip(27.4 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(97.5 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver (MSI installer) …
 10-01-2013DLBT1319342EN00.pdf (51.3 KB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.09000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…
Windows 7
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0.0.004-04-2013PRI_DLBT1300527EN.pdf (51.2 KB) bizhub PRO 951 PCL Driver Version 2.0.0.0 Support…
 04-04-2013951_pcl6__7_764_8_864_v2000_efs.zip(33.3 MB)English, Español, França…bizhub PRO 951 PCL Driver Version 2.0.0.0 Support…
1.1.0.006-15-2012951_pcl6_V1.1.0.0.inst.zip(11.8 MB) bizhub PRO 951 PCL Driver Version 1.1.0.0 SEE …
 06-15-2012DLBT1200600EN00.pdf (150.8 KB) bizhub PRO 951 PCL Driver Version 1.1.0.0 README …
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0.22004-04-2013951_pss_win_v20220_WHQL_en.zip(8.4 MB) bizhub PRO 951 PS Printer Driver Version 2.0.220 …
 04-04-2013DLBT1300530EN00.pdf (42.5 KB) bizhub PRO 951 PS Printer Driver Version 2.0.220 …
1.0.6306-15-2012DLBT1200607EN00.pdf (39.4 KB) bizhub PRO 951 PS Printer Driver for Windows Vers…
 06-15-2012951_pss_win_v1063_WHQL_en.zip(7.7 MB) bizhub PRO 951 PS Printer Driver for Windows Vers…
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0.004-04-2013951_psp_win_v200_en_add.zip(23.5 KB) bizhub PRO 951 PS Printer Driver Version 2.0.0 Su…
 04-04-2013DLBT1300520EN.pdf (41.2 KB) bizhub PRO 951 PS Printer Driver Version 2.0.0 Su…
1.0.006-15-2012951_psp_win_v100_en_add.zip(22.7 KB) bizhub PRO 951 PS (P) Printer Driver for Windows …
 06-15-2012DLBT1200609EN00.pdf (19.0 KB) bizhub PRO 951 PS (P) Printer Driver for Windows …
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
4.0.1100010-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(79.4 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver (MSI Installer) V…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000.zip(27.4 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013HDD_TWAIN_v4.0.11000.zip(19.2 MB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000…
 10-01-2013RTM_TWAIN_v4.0.11000_msi.zip(97.5 MB) Konica Minolta RTM TWAIN Driver (MSI installer) …
 10-01-2013DLBT1319342EN00.pdf (51.3 KB) Konica Minolta HDD TWAIN Driver Version 4.0.11000
4.0.0900002-12-2013TWAIN_v4.0.0.9000.zip (41.2 MB) Konica Minolta HDD and Real Time ModeTwain Driver…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...