วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA bizhub PRO C6000L Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.61_1.0.6210-05-2010ic601_pss_win_v1061_v1062_WHQL_en.zip(14.0 MB) IC-601 PS Printer Driver Version 1.0.61 for Windo…
 10-05-2010DLBT1002137EN00.pdf (82.4 KB) IC-601 PS Printer Driver Version 1.0.61 for Windo…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0.9.005-01-2013ic601_70_60_xps_win8_v2090_ins.zip(50.8 MB)English, Español, França…IC-601 (bizhub C6000, C7000, C7000P, C70hc) XPS P…
 05-01-2013DLBT1300748EN00.pdf (86.8 KB) IC-601 XPS Printer Driver Version 2.0.9.0 README …
Windows 7
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.61_1.0.6210-05-2010DLBT1002137EN00.pdf (82.4 KB) IC-601 PS Printer Driver Version 1.0.61 for Windo…
 10-05-2010ic601_pss_win_v1061_v1062_WHQL_en.zip(14.0 MB) IC-601 PS Printer Driver Version 1.0.61 for Windo…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0.9.005-01-2013ic601_70_60_xps_win8_v2090_ins.zip(50.8 MB)English, Español, França…IC-601 (bizhub C6000, C7000, C7000P, C70hc) XPS P…
 05-01-2013DLBT1300748EN00.pdf (86.8 KB) IC-601 XPS Printer Driver Version 2.0.9.0 README …

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...