วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA Di1811p Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.00.0.004-07-2005Pi1803e_PCL_Win2K_XP_1.00.exe(1.2 MB) Pi1803e PCL driver for Di1811p
Windows Vista
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0001-03-2008Di1611bh162Vista32G108T100.zip(26.1 MB)English, Español, Arabic…Di1811p, 7218 Windows Vista Driver 32-Bit GDI P…
 01-03-2008Di1611bh162Vista32P100T100.zip(22.2 MB)English, Español, Arabic…Di1811p, 7218 Windows Vista Driver 32-Bit with IP…
 01-03-2008Di1611bh162Vista32L100.zip(2.0 MB)English, Español, Arabic…Di1811p, 7218 Windows Vista Driver 32-Bit with F…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...