วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA Di550 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.1.201-19-2005Pi5501PCL6v1_0_1_2_W2KXP_WHQL_090403.exe(627.0 KB) Pi5501 - Di550 - Di450
1.0.1.101-19-2005Pi5501PCL6_W2KXP_Poweruser_v1.0.1.1_092203.exe(622.5 KB) Pi5501 - Di550 - Di450
1.0.0.5a04-26-2004Pi4700e_PCL6_2003_W2K_XP_WHQL_v1.0.0.5a_042604.exe(626.5 KB) Pi4700e - Di550 - Di470 - Di450 Windows XP/2K/200…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
Pi5500-V202-22-2005Pi5500v2_PS_Win2KXP_WHQL.exe(4.8 MB) Pi5500 version 2 - Di550 - Di450
1.0.2.004-26-2004Pi4700e_PS_2003_W2K_XP_WHQL_v1.0.2.0_042604.exe(232.0 KB) Pi4700e - Di550 - Di470 - Di450
1.0.0.502-22-2005Pi5501_PS_Win2K_WHQL_1005.exe(218.0 KB) Pi5501 - Di550 - Di450
Windows 2003
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.0.5a04-26-2004Pi4700e_PCL6_2003_W2K_XP_WHQL_v1.0.0.5a_042604.exe(626.5 KB) Pi4700e - Di550 - Di470 - Di450
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
Pi5500-V202-22-2005Pi5500v2_PS_Win2003_WHQL.exe(2.4 MB) Pi5500 version 2 - Di550 - Di450
PI5500_2.0a04-05-2004PI5500_PS_WHQL_2003_V2.0a_040504.exe(2.4 MB) Pi5500 - Di550 - Di450
1.0.2.004-26-2004Pi4700e_PS_2003_W2K_XP_WHQL_v1.0.2.0_042604.exe(232.0 KB) Pi4700e - Di550 - Di470 - Di450

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...