วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA IC-209 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0407-11-2013bizhub235_215_195_PCL_TWAIN_WIA_v2.04.zip(10.0 MB)English, Español, França…IC-209 (bizhub 215) PCLI/TWAIN Driver Support of …
 07-11-2013DLBT1312040EN00.pdf (31.4 KB) IC-209 (bizhub 215) PCLI/TWAIN Driver Support of …
2.0008-07-2012bizhub235_215_195_PCL_TWAIN_WIA_v2.00.zip(36.7 MB)English, Español, Chines…IC-209 PCL, Twain, WIA Driver Version 2.00 DLB…
 08-07-2012DLBT1201719EN00.pdf (11.8 KB) IC-209 PCL, Twain, WIA Driver Version 2.00 README…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0407-11-2013DLBT1312040EN00.pdf (31.4 KB) IC-209 (bizhub 215) PCLI/TWAIN Driver Support of …
 07-11-2013bizhub235_215_195_PCL_TWAIN_WIA_v2.04.zip(10.0 MB)English, Español, França…IC-209 (bizhub 215) PCLI/TWAIN Driver Support of …
2.0008-07-2012bizhub235_215_195_PCL_TWAIN_WIA_v2.00.zip(36.7 MB)English, Español, Chines…IC-209 PCL, Twain, WIA Driver Version 2.00 DLB…
 08-07-2012DLBT1201719EN00.pdf (11.8 KB) IC-209 PCL, Twain, WIA Driver Version 2.00 README…
WIA
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0407-11-2013bizhub235_215_195_PCL_TWAIN_WIA_v2.04.zip(10.0 MB)English, Español, França…IC-209 (bizhub 215) PCLI/TWAIN Driver Support of …
 07-11-2013DLBT1312040EN00.pdf (31.4 KB) IC-209 (bizhub 215) PCLI/TWAIN Driver Support of …
2.0008-07-2012DLBT1201719EN00.pdf (11.8 KB) IC-209 PCL, Twain, WIA Driver Version 2.00 README…
 08-07-2012bizhub235_215_195_PCL_TWAIN_WIA_v2.00.zip(36.7 MB)English, Español, Chines…IC-209 PCL, Twain, WIA Driver Version 2.00 DLB…
Windows 7
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0407-11-2013DLBT1312040EN00.pdf (31.4 KB) IC-209 (bizhub 215) PCLI/TWAIN Driver Support of …
 07-11-2013bizhub235_215_195_PCL_TWAIN_WIA_v2.04.zip(10.0 MB)English, Español, França…IC-209 (bizhub 215) PCLI/TWAIN Driver Support of …
2.0008-07-2012bizhub235_215_195_PCL_TWAIN_WIA_v2.00.zip(36.7 MB)English, Español, Chines…IC-209 PCL, Twain, WIA Driver Version 2.00 DLB…
 08-07-2012DLBT1201719EN00.pdf (11.8 KB) IC-209 PCL, Twain, WIA Driver Version 2.00 README…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0407-11-2013bizhub235_215_195_PCL_TWAIN_WIA_v2.04.zip(10.0 MB)English, Español, França…IC-209 (bizhub 215) PCLI/TWAIN Driver Support of …
 07-11-2013DLBT1312040EN00.pdf (31.4 KB) IC-209 (bizhub 215) PCLI/TWAIN Driver Support of …
2.0008-07-2012DLBT1201719EN00.pdf (11.8 KB) IC-209 PCL, Twain, WIA Driver Version 2.00 README…
 08-07-2012bizhub235_215_195_PCL_TWAIN_WIA_v2.00.zip(36.7 MB)English, Español, Chines…IC-209 PCL, Twain, WIA Driver Version 2.00 DLB…
WIA
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0407-11-2013bizhub235_215_195_PCL_TWAIN_WIA_v2.04.zip(10.0 MB)English, Español, França…IC-209 (bizhub 215) PCLI/TWAIN Driver Support of …
 07-11-2013DLBT1312040EN00.pdf (31.4 KB) IC-209 (bizhub 215) PCLI/TWAIN Driver Support of …
2.0008-07-2012bizhub235_215_195_PCL_TWAIN_WIA_v2.00.zip(36.7 MB)English, Español, Chines…IC-209 PCL, Twain, WIA Driver Version 2.00 DLB…
 08-07-2012DLBT1201719EN00.pdf (11.8 KB) IC-209 PCL, Twain, WIA Driver Version 2.00 README…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...