วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA IC-405 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
IC405_2.006-19-2006IC_405_Pcl6_drvr.exe (5.4 MB) IC-405 PCL driver for Win 2K_XP base release
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
IC405_2.006-19-2006IC-405_Ps_drvr.exe (4.9 MB) IC-405 PS driver for Win 2K_XP base release
2.01S04-09-2008ic405_ps_win2k_xp_v201_efigs_add.zip(31.0 MB) IC-405 PS Driver for Win 2K_XP Version 2.01S S…
 04-09-2008DLBT0801069EN00.pdf (138.3 KB) IC-405 PS Driver for Win 2K_XP Version 2.01S READ…
2.0112-14-2006IC405_v201_Win.EXE (10.7 MB) IC-405 PCL and PS drivers for Win 2K_XP SEE D…
Windows Vista
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.004-17-2008DLBT0801157EN00.pdf (149.2 KB) IC-405 Version 2.01 PCL Driver Win XP_64-Bit, Vis…
 04-17-2008ic405v201_pcl6_winxp64_vista_vista64_v30_efigs_add.zip(37.8 MB)English, Español, França…IC-405 Version 2.01 PCL Driver Win XP_64-Bit, Vis…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.173.002-22-2008DLBT0703593EN01.pdf (123.8 KB) IC-405 PS Driver for Win XP_64-Bit, Vista_32-BIt,…
 02-22-2008ic-405_ps_win_xp_vista_vista64_v311730_en_add.zip(9.2 MB)EnglishIC-405 PS Driver for Win XP_64-BIt, Vista_32-Bit …

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...