วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA IC-408 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.001-27-2011IC-408_2.0R-PCL Win7 post rel.zip (60.8 MB) IC-408 Version 2.0 PCL Driver. This Printer Dr…
 01-27-2011IC-408_2.0R_PCL_Win7_Printer_Driver_Relnote.pdf(88.2 KB) IC-408 Version 2.0 PCL Driver. This Printer Dr…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
6.0.6001.22116_3.2.304.005-19-2010DLBT1001305EN00.pdf (63.6 KB) IC-408 PS Driver Version 6.0.6001.22116_3.2.304.0…
 05-19-2010ver.6.0.6001.22116_3.2.304.0_English.zip(17.4 MB) IC-408 PS Driver Version 6.0.6001.22116_3.2.304.0…
1.0a01-10-2008IC-408_PS_Win_2K_XP_2003_1.0a.zip(5.2 MB) IC-408 Version 1.0a PS Driver for Win 2K_XP_2003
1.001-10-2007IC408_W2K_XP.EXE (5.0 MB) IC-408 PS driver for WIn 2K_XP
Windows 7
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.001-27-2011IC-408_2.0R_PCL_Win7_Printer_Driver_Relnote.pdf(88.2 KB) IC-408 Version 2.0 PCL Driver. This Printer Dr…
 01-27-2011IC-408_2.0R-PCL Win7 post rel.zip (60.8 MB) IC-408 Version 2.0 PCL Driver. This Printer Dr…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...