วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA IP-421 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.1.1801-16-2007ip421_pcl5e_win2k_xp_v2118_en_add.exe(776.9 KB) IP-421 PCL driver for Win 2K_XP version 2.1.18 …
2.0.2602-16-200513jbdr2k2026s1.exe (992.8 KB) IP421 PCL print driver for Konica models 7020, 70…
2.0.011-07-200213jbdr2k200.exe (982.3 KB) IP421 PCL print driver for Konica models 7020, 70…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.206-06-2006ps341_psp_win2k_xp_2k3_xp64_2k364_v112_WHQL_en_add.exe(43.2 KB) IP-421 Adobe PS printer driver for Windows XP_64-…
1.0.805-24-200213jfdr2k108s2.exe (565.2 KB) IP421 Adobe PostScript driver for Konica models 7…
Visual Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0.0.103-03-2004IP421_visualPS_NTXP2K_addprinter-2001.exe (2.1 MB) IP421 Visual PostScript driver for Konica models …
Windows 2003
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0.2401-14-2004w2k421u2024.exe (962.5 KB) IP421 PCL print driver for Konica models 7020, 70…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.206-06-2006ps341_psp_win2k_xp_2k3_xp64_2k364_v112_WHQL_en_add.exe(43.2 KB) IP-421 Adobe PS printer driver for Windows XP_64-…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...