วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA IP-422 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.1.1801-16-2007ip422_pcl5e_win2k_xp_v2118_en_add.exe(776.9 KB) IP-422 PCL driver for Win 2K_XP version 2.1.18 …
2.0.2210-27-2003W2K422u2022.exe (955.5 KB) IP422 PCL driver for Konica models 7022 and 7130.
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.206-06-2006ps343_psp_win2k_xp_2k3_xp64_2k364_v112_WHQL_en_add.exe(43.6 KB) IP-422 Adobe PS printer driver for Windows Ver 1.…
1.0.804-29-200313stdr2k108.exe (565.5 KB) IP422 Adobe PostScript driver for Konica models 7…
Visual Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
12.4.0.001-04-2006DLBT0501792EN00.pdf (87.2 KB) IP-422 Visual PS driver Version 12.4.0.0 README f…
 01-04-200613wndrnt12400adds1.exe (1.1 MB) IP-422 Visual PS driver Version 12.4.0.0 SEE D…
Windows 2003
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.206-06-2006ps343_psp_win2k_xp_2k3_xp64_2k364_v112_WHQL_en_add.exe(43.6 KB) IP-422 Adobe PS printer driver for Windows Ver 1.…
Visual Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
12.4.0.001-04-200613wndrnt12400adds1.exe (1.1 MB) IP-422 Visual PS driver Version 12.4.0.0 SEE D…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...