วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA IP-602 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.1.1801-16-2007ip602_pcl5e_win2k_xp_v2118_en_add.exe(703.8 KB) IP-602, IP-602M PCL driver for Win 2K_XP version …
2.1.1211-03-200513tbdrntkm2112.exe (951.5 KB) IP-602 IP-602M PCL Printer driver version 2.1.12 …
2.0.2204-21-2004602_2022_KM.exe (792.0 KB)  
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
21.3.106-30-2006ps362_psp_win2k_xp_2k3_xp64_2k364_v2131_WHQL_en_add.exe(48.6 KB) IP-602 PS driver Version 21.3.1 SEE DLBT060171…
21.2.1104-13-200413tgdr2k21211.exe (942.9 KB) IP602- 7085/Force 85 Adobe PostScript driver for …
Visual Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
29.4.0.201-04-200615gedrnt29402addengs1.exe(1,016.2 KB) IP602 Visual PostScript driver version 29.4.0.2 …
Windows 7
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.1.2402-26-2008ip602_ip602m_pcl5e_winvista_v2124_en_add.exe(733.9 KB) IP-602, IP-602M PCL Vista Driver for Windows Vist…
 02-26-2008DLBT0800390EN01.pdf (102.2 KB) IP-602, IP-602M PCL Vista, 7 Driver for Windows V…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...