วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA magicolor 1650EN Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.8.001-20-2009mc1650EN_PCL_mono_win_v1080.zip(13.5 MB)English, Español, França…magicolor 1650EN Monochrome PCL Driver for Win 2K…
1.0.16.005-17-2010mc1650_win7_v1.0.16.0_non_WHQL.zip(60.7 MB)English, Español, França…magicolor 1650EN PS and PCL Driver Version 1.0.16…
 05-17-2010DLBT1001242EN00.pdf (62.7 KB) magicolor 1650EN PS and PCL Driver Version 1.0.16…
1.0.15.004-01-2010DLBT1000733EN00.pdf (112.0 KB) magicolor 1650EN PCL driver Version 1.0.15.0 READ…
 04-01-2010mc1650_PCL_win7_v1.0.15.0.zip(106.1 MB)English, Chinese Simplif…magicolor 1650EN PCL driver Version 1.0.15.0 S…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.16.005-17-2010mc1650_win7_v1.0.16.0_non_WHQL.zip(60.7 MB)English, Español, França…magicolor 1650EN PS and PCL Driver Version 1.0.16…
 05-17-2010DLBT1001242EN00.pdf (62.7 KB) magicolor 1650EN PS and PCL Driver Version 1.0.16…
1.0.15.011-16-2009mc1650EN_PS_PCL_v1.0.15.0.zip(64.0 MB)English, Español, França…magicolor 1650EN PS and PCL Driver for Win 2K_XP_…
 11-16-2009DLBT0903115EN00.pdf (55.4 KB)English, Español, França…magicolor 1650EN PS and PCL Driver for Win 2K_XP_…
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3012-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
Windows 7
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.18.004-15-2013mc1650EN_Win_PCL_PS_v1.0.18.0.zip(47.8 MB)English, Español, França…magicolor 1650EN PS, PCL and XPS Driver Version 1…
1.0.16.011-15-2010DLBT1002974EN00.pdf (124.7 KB) magicolor 1650EN PS and PCL WHQL Drivers for Wind…
 11-15-2010mc1650EN_win7_2k8R2_v1.0.16.0_WHQL.zip(63.8 MB)English, Español, França…magicolor 1650EN PS and PCL WHQL Drivers for Wind…
1.0.15.004-01-2010DLBT1000733EN00.pdf (112.0 KB) magicolor 1650EN PCL driver Version 1.0.15.0 READ…
 04-01-2010mc1650_PCL_win7_v1.0.15.0.zip(106.1 MB)English, Chinese Simplif…magicolor 1650EN PCL driver Version 1.0.15.0 S…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.18.004-15-2013mc1650EN_Win_PCL_PS_v1.0.18.0.zip(47.8 MB)English, Español, França…magicolor 1650EN PS, PCL and XPS Driver Version 1…
1.0.16.011-15-2010mc1650EN_win7_2k8R2_v1.0.16.0_WHQL.zip(63.8 MB)English, Español, França…magicolor 1650EN PS and PCL WHQL Drivers for Wind…
 11-15-2010DLBT1002974EN00.pdf (124.7 KB) magicolor 1650EN PS and PCL WHQL Drivers for Wind…
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3012-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...