วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA magicolor 2300 DL Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.5.819.001-23-200423dl2c_e.exe (2.5 MB)English 
 01-23-200423d2c_cs.exe (2.5 MB)Chinese Simplified 
 01-23-200423d2c_ct.exe (2.5 MB)Chinese Traditional 
 01-23-200423d2c_cz.exe (2.5 MB)Czech 
 01-23-200423dl2c_f.exe (2.5 MB)Français 
 01-23-200423dl2c_g.exe (2.5 MB)German 
 01-23-200423dl2c_h.exe (2.5 MB)Hungarian 
 01-23-200423dl2c_i.exe (2.5 MB)Italian 
 01-23-200423dl2c_k.exe (2.5 MB)Korean 
 01-23-200423d2c_pl.exe (2.5 MB)Polish 
 01-23-200423d2c_po.exe (2.5 MB)Portuguese 
 01-23-200423dl2c_r.exe (2.5 MB)Russian 
 01-23-200423d2c_sl.exe (2.5 MB)Slovak 
 01-23-200423d2c_sp.exe (2.5 MB)Español 
 01-23-200423dlxc_e.exe (2.5 MB)English 
 01-23-200423dxc_cs.exe (2.5 MB)Chinese Simplified 
 01-23-200423dxc_ct.exe (2.5 MB)Chinese Traditional 
 01-23-200423dxc_cz.exe (2.5 MB)Czech 
 01-23-200423dlxc_f.exe (2.5 MB)Français 
 01-23-200423dlxc_g.exe (2.5 MB)German 
 01-23-200423dlxc_h.exe (2.5 MB)Hungarian 
 01-23-200423dlxc_i.exe (2.5 MB)Italian 
 01-23-200423dlxc_k.exe (2.5 MB)Korean 
 01-23-200423dxc_pl.exe (2.5 MB)Polish 
 01-23-200423dxc_po.exe (2.5 MB)Portuguese 
 01-23-200423dlxc_r.exe (2.5 MB)Russian 
 01-23-200423dxc_sl.exe (2.5 MB)Slovak 
 01-23-200423dxc_sp.exe (2.5 MB)Español 
Windows Vista
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
Printer Driver03-08-200723d_v32_e.exe (2.4 MB)English 
 03-08-200723d_v32_cs.exe (2.3 MB)Chinese Simplified 
 03-08-200723d_v32_ct.exe (2.3 MB)Chinese Traditional 
 03-08-200723d_v32_cz.exe (2.3 MB)Czech 
 03-08-200723d_v32_fr.exe (2.3 MB)Français 
 03-08-200723d_v32_g.exe (2.3 MB)German 
 03-08-200723d_v32_hu.exe (2.3 MB)Hungarian 
 03-08-200723d_v32_i.exe (2.3 MB)Italian 
 03-08-200723d_v32_j.exe (2.3 MB)Korean 
 03-08-200723d_v32_k.exe (2.3 MB)Polish 
 03-08-200723d_v32_pt.exe (2.3 MB)Portuguese 
 03-08-200723d_v32_r.exe (2.3 MB)Russian 
 03-08-200723d_v32_sk.exe (2.3 MB)Slovak 
 03-08-200723d_v32_sp.exe (2.3 MB)Español

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...