วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA magicolor 2300W Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
GDI
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3.1111.001-18-200523seh2_e.exe (2.6 MB)English 
 01-18-200523seh2_f.exe (2.6 MB)Français 
 01-18-200523seh2_g.exe (2.6 MB)German 
 01-18-200523seh2_i.exe (2.6 MB)Italian 
 01-18-200523seh2_p.exe (2.6 MB)Portuguese 
 01-18-200523seh2_s.exe (2.6 MB)Español 
 01-18-200523sehx_e.exe (2.6 MB)English 
 01-18-200523sehx_f.exe (2.6 MB)Français 
 01-18-200523sehx_g.exe (2.6 MB)German 
 01-18-200523sehx_i.exe (2.6 MB)Italian 
 01-18-200523sehx_p.exe (2.6 MB)Portuguese 
 01-18-200523sehx_s.exe (2.6 MB)Español 
1.3.1010.101-23-2008mc2300W_vista_v1310101_en.zip(2.6 MB)English, Español, Chines…mc2300W Special Printer driver Version 1.3.1010.1…
 01-23-2008mc2300W_Vista_install.pdf(818.9 KB) mc2300W Special Printer driver Version 1.3.1010.1…
 01-23-2008DLBT0800023EN00.pdf (63.2 KB) mc2300W Special Printer driver Version 1.3.1010.1…
1.3.1010.001-28-200495inst.pdf (100.9 KB)English 
 01-28-200423w2_es.exe (2.6 MB)English 
 01-28-200423w2_cs.exe (2.6 MB)Chinese Simplified 
 01-28-200423w2_ct.exe (2.6 MB)Chinese Traditional 
 01-28-200423w2_cz.exe (2.6 MB)Czech 
 01-28-200423w2_f.exe (2.6 MB)Français 
 01-28-200423w2_g.exe (2.6 MB)German 
 01-28-200423w2_h.exe (2.6 MB)Hungarian 
 01-28-200423w2_i.exe (2.6 MB)Italian 
 01-28-200423w2_k.exe (2.6 MB)Korean 
 01-28-200423w2_pl.exe (2.6 MB)Polish 
 01-28-200423w2_po.exe (2.6 MB)Portuguese 
 01-28-200423w2_r.exe (2.6 MB)Russian 
 01-28-200423w2_sl.exe (2.6 MB)Slovak 
 01-28-200423w2_sp.exe (2.6 MB)Español 
 01-28-200423wxp_es.exe (2.6 MB)English 
 01-28-200423wxp_cs.exe (2.6 MB)Chinese Simplified 
 01-28-200423wxp_ct.exe (2.6 MB)Chinese Traditional 
 01-28-200423wxp_cz.exe (2.6 MB)Czech 
 01-28-200423wxp_f.exe (2.6 MB)Français 
 01-28-200423wxp_g.exe (2.6 MB)German 
 01-28-200423wxp_h.exe (2.6 MB)Hungarian 
 01-28-200423wxp_i.exe (2.6 MB)Italian 
 01-28-200423wxp_k.exe (2.6 MB)Korean 
 01-28-200423wxp_pl.exe (2.6 MB)Polish 
 01-28-200423wxp_po.exe (2.6 MB)Portuguese 
 01-28-200423wxp_r.exe (2.6 MB)Russian 
 01-28-200423wxp_sl.exe (2.6 MB)Slovak 
 01-28-200423wxp_sp.exe (2.6 MB)Español 
Windows Vista
GDI
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3.1010.101-23-2008DLBT0800023EN00.pdf (63.2 KB) mc2300W Special Printer driver Version 1.3.1010.1…
 01-23-2008mc2300W_vista_v1310101_en.zip(2.6 MB)English, Español, Chines…mc2300W Special Printer driver Version 1.3.1010.1…
 01-23-2008mc2300W_Vista_install.pdf(818.9 KB) mc2300W Special Printer driver Version 1.3.1010.1…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...