วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA magicolor 2350 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.2d12-02-200323p62x.exe (4.9 MB)Español, Arabic, Chinese…PCL6 Driver. A USB Device Driver is included in t…
 12-02-200323p62xe.exe (343.0 KB)English 
1.1.2a01-27-200423p5ex2.exe (1.6 MB)Español, Arabic, Chinese…PCL5E Driver.  A USB Device Driver is included i…
 01-27-200423p5ex2e.exe (255.4 KB)English 
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
6.3.502-01-2005232kxp_e.exe (205.0 KB)English 
 02-01-2005232kxp_a.exe (215.5 KB)Arabic 
 02-01-2005232kxp_c.exe (210.0 KB)Chinese Simplified 
 02-01-2005232kx_ct.exe (208.5 KB)Chinese Traditional 
 02-01-2005232kx_cz.exe (209.0 KB)Czech 
 02-01-2005232kxp_f.exe (211.5 KB)Français 
 02-01-2005232kxp_g.exe (211.5 KB)German 
 02-01-2005232kx_he.exe (213.5 KB)Hebrew 
 02-01-2005232kx_hu.exe (215.5 KB)Hungarian 
 02-01-2005232kxp_i.exe (209.5 KB)Italian 
 02-01-2005232kxp_k.exe (238.0 KB)Korean 
 02-01-2005232kx_pl.exe (220.0 KB)Polish 
 02-01-2005232kx_po.exe (209.0 KB)Portuguese 
 02-01-2005232kxp_r.exe (216.5 KB)Russian 
 02-01-2005232kx_sl.exe (209.0 KB)Slovak 
 02-01-2005232kx_sp.exe (210.0 KB)Español 
1.3012-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
Windows 7
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3012-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...