วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA magicolor 2450 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3.2.203-10-200624pcl2xe.exe (709.7 KB)English 
 03-10-200624pcl2xc.exe (713.1 KB)Chinese Simplified 
 03-10-200624pcl2ct.exe (714.7 KB)Chinese Traditional 
 03-10-200624pcl2cz.exe (724.5 KB)Czech 
 03-10-200624pcl2xf.exe (720.4 KB)Français 
 03-10-200624pcl2xg.exe (721.6 KB)German 
 03-10-200624pcl2xi.exe (712.6 KB)Italian 
 03-10-200624pcl2xk.exe (714.6 KB)Korean 
 03-10-200624pcl2xp.exe (719.5 KB)Portuguese 
 03-10-200624pcl2xr.exe (718.0 KB)Russian 
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3012-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
1.3.2.203-10-200624ps2xr.exe (886.8 KB)Russian 
 03-10-200624ps2xs.exe (891.8 KB)Español 
 03-10-200624ps2xf.exe (891.7 KB)Français 
 03-10-200624ps2xg.exe (890.1 KB)German 
 03-10-200624ps2xi.exe (881.7 KB)Italian 
 03-10-200624ps2xp.exe (888.2 KB)Portuguese 
 03-10-200624ps2xe.exe (881.6 KB)English 
 03-10-200624ps2xc.exe (883.1 KB)Chinese Simplified 
 03-10-200624ps2xct.exe (883.5 KB)Chinese Traditional 
 03-10-200624ps2xcz.exe (890.8 KB)Czech 
Windows 7
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3012-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...