วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA magicolor 2550 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3.2.509-19-200625pcl2xf.exe (714.7 KB)Français 
 09-19-200625pcl2xg.exe (715.9 KB)German 
 09-19-200625pcl2xi.exe (708.2 KB)Italian 
 09-19-200625pcl2xk.exe (710.3 KB)Korean 
 09-19-200625pcl2xp.exe (714.1 KB)Portuguese 
 09-19-200625pcl2xr.exe (717.1 KB)Russian 
 09-19-200625pcl2xs.exe (714.4 KB)Español 
 09-19-200625pcl2xcs.exe (708.0 KB)Chinese Simplified 
 09-19-200625pcl2xct.exe (707.3 KB)Chinese Traditional 
 09-19-200625pcl2xcz.exe (717.1 KB)Czech 
 09-19-200625pcl2xe.exe (704.4 KB)English 
1.1.0.007-11-2013mc2550_Win_PCL_PS_v1.1.0.0.zip(43.9 MB)English, Español, França…magicolor 2550 PS and PCL Driver Version 1.1.0.0 …
 07-11-2013DLBT1312085EN00.pdf (55.5 KB) magicolor 2550 PS, PCL Driver Version 1.1.0.0 REA…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.0.007-11-2013mc2550_Win_PCL_PS_v1.1.0.0.zip(43.9 MB)English, Español, França…magicolor 2550 PS and PCL Driver Version 1.1.0.0 …
 07-11-2013DLBT1312085EN00.pdf (55.5 KB) magicolor 2550 PS, PCL Driver Version 1.1.0.0 REA…
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3012-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
1.3.2.509-19-200625ps2xs.exe (880.7 KB)Español 
 09-19-200625ps2xr.exe (881.8 KB)Russian 
 09-19-200625ps2xcs.exe (873.3 KB)Chinese Simplified 
 09-19-200625ps2xct.exe (873.8 KB)Chinese Traditional 
 09-19-200625ps2xcz.exe (882.6 KB)Czech 
 09-19-200625ps2xe.exe (870.4 KB)English 
 09-19-200625ps2xf.exe (879.8 KB)Français 
 09-19-200625ps2xg.exe (884.1 KB)German 
 09-19-200625ps2xi.exe (874.2 KB)Italian 
 09-19-200625ps2xk.exe (876.0 KB)Korean 
 09-19-200625ps2xp.exe (880.4 KB)Portuguese 
Windows 7
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.0.007-11-2013DLBT1312085EN00.pdf (55.5 KB) magicolor 2550 PS, PCL Driver Version 1.1.0.0 REA…
 07-11-2013mc2550_Win_PCL_PS_v1.1.0.0.zip(43.9 MB)English, Español, França…magicolor 2550 PS and PCL Driver Version 1.1.0.0 …
1.0.1.007-21-2010DLBT1001938EN00.pdf (137.8 KB) magicolor 2550 PCL and PS Driver for Windows Vist…
 07-21-2010mc2550_PS_PCL_win7_v1.0.1.0.zip(58.5 MB)English, Español, França…magicolor 2550 PCL and PS Driver for Windows Vist…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.0.007-11-2013mc2550_Win_PCL_PS_v1.1.0.0.zip(43.9 MB)English, Español, França…magicolor 2550 PS and PCL Driver Version 1.1.0.0 …
 07-11-2013DLBT1312085EN00.pdf (55.5 KB) magicolor 2550 PS, PCL Driver Version 1.1.0.0 REA…
1.0.1.007-21-2010mc2550_PS_PCL_win7_v1.0.1.0.zip(58.5 MB)English, Español, França…magicolor 2550 PCL and PS Driver for Windows Vist…
 07-21-2010DLBT1001938EN00.pdf (137.8 KB) magicolor 2550 PCL and PS Driver for Windows Vist…
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3012-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...