วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA magicolor 4650EN Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.7.005-17-2013DLBT1307404EN00.pdf (13.9 KB) magicolor 4650DN, 4650EN PS, PCL Driver Version 1…
 05-17-2013mc4650_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.7.0.zip(21.3 MB) magicolor 4650DN, 4650EN PS, PCL Driver Version 1…
1.0.5.004-05-2010mc4650_PS_PCL_XPS_Win7_inst_WW.zip(85.6 MB)English, Español, França…magicolor 4650EN/DN PCL and PS Driver (Setup Type…
 04-05-2010DLBT1000582EN00.pdf (62.5 KB) magicolor 4650EN/DN PCL and PS Driver (Setup Type…
 10-07-2009mc4650_pcl_ps_win2k8_v1050_inst.zip(40.0 MB)English, Español, França…magicolor 4650DN, 4650EN PS and PCL driver for Wi…
 09-16-2009mc4650__Monochrome__Driver_PS_PCL_v1.0.5.0_Readme.zip(29.7 KB) mc4650 Series Monochrome PS and PCL driver for Wi…
 09-16-2009mc4650__Monochrome__Driver_PS_PCL_v1.0.5.0.zip(59.2 MB)English, Español, Chines…mc4650 Series Monochrome PS and PCL driver for Wi…
 01-10-2008mc4650_PCL32_e.exe (2.2 MB) mc4650 Series PCL Driver for Win 2K_XP_2003_Vista…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.7.005-17-2013mc4650_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.7.0.zip(21.3 MB) magicolor 4650DN, 4650EN PS, PCL Driver Version 1…
 05-17-2013DLBT1307404EN00.pdf (13.9 KB) magicolor 4650DN, 4650EN PS, PCL Driver Version 1…
1.0.5.004-05-2010mc4650_PS_PCL_XPS_Win7_inst_WW.zip(85.6 MB)English, Español, França…magicolor 4650EN/DN PCL and PS Driver (Setup Type…
 04-05-2010DLBT1000582EN00.pdf (62.5 KB) magicolor 4650EN/DN PCL and PS Driver (Setup Type…
 09-16-2009mc4650__Monochrome__Driver_PS_PCL_v1.0.5.0_Readme.zip(29.7 KB) mc4650 Series Monochrome PS and PCL driver for Wi…
 09-16-2009mc4650__Monochrome__Driver_PS_PCL_v1.0.5.0.zip(59.2 MB)English, Español, Chines…mc4650 Series Monochrome PS and PCL driver for Wi…
 01-09-2008mc4650_PS32_e.exe (2.1 MB) mc4650 Series PS driver for Win 2K_XP_2003_Vista-…
 01-09-2008mc4650_PS64_e.exe (238.8 KB) mc4650 Series PS driver for Win 2K_XP_2003_Vista-…
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3012-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.1.004-05-2010DLBT1000582EN00.pdf (62.5 KB) magicolor 4650EN/DN XPS Driver (Setup Type) Versi…
 04-05-2010mc4650_PS_PCL_XPS_Win7_inst_WW.zip(85.6 MB)English, Español, França…magicolor 4650EN/DN XPS Driver (Setup Type) Versi…
Windows 7
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.7.005-17-2013mc4650_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.7.0.zip(21.3 MB) magicolor 4650DN, 4650EN PS, PCL Driver Version 1…
 05-17-2013DLBT1307404EN00.pdf (13.9 KB) magicolor 4650DN, 4650EN PS, PCL Driver Version 1…
1.0.5.004-05-2010DLBT1000582EN00.pdf (62.5 KB) magicolor 4650EN/DN PCL and PS Driver (Setup Type…
 04-05-2010mc4650_PS_PCL_XPS_Win7_inst_WW.zip(85.6 MB)English, Español, França…magicolor 4650EN/DN PCL and PS Driver (Setup Type…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.7.005-17-2013DLBT1307404EN00.pdf (13.9 KB) magicolor 4650DN, 4650EN PS, PCL Driver Version 1…
 05-17-2013mc4650_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.7.0.zip(21.3 MB) magicolor 4650DN, 4650EN PS, PCL Driver Version 1…
1.0.5.004-05-2010mc4650_PS_PCL_XPS_Win7_inst_WW.zip(85.6 MB)English, Español, França…magicolor PCL and PS Driver (Setup Type) Version …
 04-05-2010DLBT1000582EN00.pdf (62.5 KB) magicolor 4650EN/DN PCL and PS Driver (Setup Type…
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3012-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.1.004-05-2010mc4650_PS_PCL_XPS_Win7_inst_WW.zip(85.6 MB)English, Español, França…magicolor 4650EN/DN XPS Driver (Setup Type) Versi…
 04-05-2010DLBT1000582EN00.pdf (62.5 KB) magicolor 4650EN/DN XPS Driver (Setup Type) Versi…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...