วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA magicolor 4690MF Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
0.3111-19-2009DLBT0801687EN01.pdf (56.3 KB) magicolor 4690 Fax Driver Version 0.31 for Win 2K…
 11-19-2009mc4690MF_Web_Installer_Win32_v1.0.0.7.zip(61.2 MB) magicolor 4690 Fax Driver Version 0.31 for Win 2K…
0.2407-03-2008mc4690MF_Fax_Driver_Win_v024.zip(5.4 MB) magicolor 4690 FAX Driver for Win 2K_XP_2003_2003…
GDI
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0.4724.011-19-2009mc4690MF_Web_Installer_Win32_v1.0.0.7.zip(61.2 MB) magicolor 4690 Printer Driver Version 2.0.4724.0 …
 11-19-2009DLBT0801687EN01.pdf (56.3 KB) magicolor 4690 Printer Driver Version 2.0.4724.0 …
2.0.4603.007-20-2010DLBT1001730EN00..pdf (61.0 KB) magicolor 4690MF Printer Driver for Windows 7 Ver…
 07-20-2010mc4690MF_win7_v2.0.4603.0.zip(37.3 MB)English, Español, França…magicolor 4690MF Printer Driver for Windows 7 Ver…
2.0.3905.007-03-2008mc4690MF_Printer_Driver_Win_v2039050.zip(9.1 MB) magicolor 4690 Printer Driver Version 2.0.3905.0 …
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
Twain_1.0.0.3_WIA_1.0411-19-2009mc4690MF_Web_Installer_Win32_v1.0.0.7.zip(61.2 MB) magicolor 4690 Scanner Driver (Twain) Version 1.…
 11-19-2009DLBT0801687EN01.pdf (56.3 KB) magicolor 4690 Scanner Driver (Twain) Version 1.…
Twain_1.0.0.1_WIA_1.0207-03-2008mc4690MF_Scanner_Driver_Win_v1001.zip(10.3 MB) magicolor 4690 Scanner Driver Twain Version 1.0.0…
Windows 7
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
0.3204-07-2011mc4690MF_Win_PC-FAX_v0.32_WHQL.zip (16.4 MB)English, Español, Portug…magicolor 4690 FAX Driver for Windows 7 32-Bit an…
 04-07-2011DLBT1003047EN00.pdf (57.8 KB) magicolor 4690 FAX Driver for Windows 7 32-Bit an…
GDI
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.1.0.004-07-2011DLBT1003047EN00.pdf (57.8 KB) magicolor 4690 GDI Driver for Windows 7 32-Bit an…
 04-07-2011mc4690MF_Win_Printer_v2.1.0.0_WHQL.zip(27.7 MB)English, Españolmagicolor GDI Driver for Windows 7 32-Bit and 64-…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.0.304-07-2011DLBT1003047EN00.pdf (57.8 KB) magicolor 4690 Twain Driver for Windows 7 32-Bit …
 04-07-2011mc4690MF_Win_Scanner_v1.0.0.3_WHQL.zip(30.8 MB)English, Español, Portug…magicolor 4690 Twain Driver for Windows 7 32-Bit …

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...