วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA magicolor 4695MF Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
0.2110-17-2008mc4695MF_Win_Fax_Driver_v021.zip(5.5 MB) magicolor 4695MF Fax Driver for Win 2K_XP_2003_vi…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.1.005-22-2013mc4695MF_Win_PCL_PS_v1.1.1.0.zip(29.9 MB)English, Español, França…magicolor 4695MF PS, PCL Driver Version 1.1.1.0 S…
 05-22-2013DLBT1308339EN00.pdf (11.9 KB) magicolor 4695MF PS, PCL Driver Version 1.1.1.0 S…
1.1.0.005-31-2013mc4695MF_Win_PCL_Mono_v1.1.0.0.zip(49.7 MB)English, Español, Chines…magicolor 4695 Monochrome PCL Printer Driver Vers…
 05-31-2013DLBT1308593EN00.pdf (11.3 KB) magicolor 4695 Monochrome PCL Printer Driver Vers…
1.0.3407-19-2010DLBT1001996EN00.pdf (59.7 KB) magicolor 4695 PCL and PS Driver (Setup Type) Ver…
 07-19-2010mc4695MF_v1.0.34_PS_PCL_Win7.zip(36.7 MB)English, Español, França…magicolor 4695 PCL and PS Driver (Setup Type) Ver…
1.0.2910-17-2008mc4695MF_Windows_Printer_Driver_v1029.zip(14.5 MB) magicolor 4695MF PS (Color) and PCL (Color and M…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.1.005-22-2013DLBT1308339EN00.pdf (11.9 KB) magicolor 4695MF PS, PCL Driver Version 1.1.1.0 S…
 05-22-2013mc4695MF_Win_PCL_PS_v1.1.1.0.zip(29.9 MB) magicolor 4695MF PS, PCL Driver Version 1.1.1.0 S…
1.0.3407-19-2010mc4695MF_v1.0.34_PS_PCL_Win7.zip(36.7 MB)English, Español, França…magicolor 4695 PCL and PS Driver (Setup Type) Ver…
 07-19-2010DLBT1001996EN00.pdf (59.7 KB) magicolor 4695 PCL and PS Driver (Setup Type) Ver…
1.0.2910-17-2008mc4695MF_Windows_Printer_Driver_v1029.zip(14.5 MB) magicolor 4695MF PS (Color) and PCL (Color and M…
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3012-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.0.010-17-2008mc4695MF_Win_Scanner_Driver_v100.zip(10.3 MB) magicolor 4695MF Scanner Driver for Win 2K_XP_200…
Windows 7
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
0.2804-04-2011mc4695MF_Win_PC-FAX_v0.28b_WHQL.zip (21.9 MB)English, Español, Portug…magicolor 4695MF Fax Driver for Windows 7_32-Bit …
 04-04-2011DLBT1003040EN00.pdf (57.3 KB) magicolor 4695MF Fax Driver for Windows 7_32-Bit …
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.1.005-22-2013DLBT1308339EN00.pdf (11.9 KB) magicolor 4695MF PS, PCL Driver Version 1.1.1.0 S…
 05-22-2013mc4695MF_Win_PCL_PS_v1.1.1.0.zip(29.9 MB)English, Español, França…magicolor 4695MF PS, PCL Driver Version 1.1.1.0 S…
1.1.0.005-31-2013mc4695MF_Win_PCL_Mono_v1.1.0.0.zip(49.7 MB)English, Español, Chines…magicolor 4695 Monochrome PCL Printer Driver Vers…
 05-31-2013DLBT1308593EN00.pdf (11.3 KB) magicolor 4695 Monochrome PCL Printer Driver Vers…
1.0.34.004-04-2011DLBT1003040EN00.pdf (57.3 KB) magicolor 4695 PS and PCL Driver for Win 7 32-Bit…
 04-04-2011mc4695MF_Win_Printer_v1.0.34.0_WHQL.zip(27.9 MB)English, Español, Portug…magicolor 4695 PS and PCL Driver for Win 7 32-Bit…
1.0.3407-19-2010DLBT1001996EN00.pdf (59.7 KB) magicolor 4695 PCL and PS Driver (Setup Type) Ver…
 07-19-2010mc4695MF_v1.0.34_PS_PCL_Win7.zip(36.7 MB)English, Español, França…magicolor 4695 PCL and PS Driver (Setup Type) Ver…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.1.005-22-2013DLBT1308339EN00.pdf (11.9 KB) magicolor 4695MF PS, PCL Driver Version 1.1.1.0 S…
 05-22-2013mc4695MF_Win_PCL_PS_v1.1.1.0.zip(29.9 MB) magicolor 4695MF PS, PCL Driver Version 1.1.1.0 S…
1.0.34.004-04-2011mc4695MF_Win_Printer_v1.0.34.0_WHQL.zip(27.9 MB)English, Español, Portug…magicolor 4695 PS and PCL Driver for Win 7 32-Bit…
 04-04-2011DLBT1003040EN00.pdf (57.3 KB) magicolor 4695 PS and PCL Driver for Win 7 32-Bit…
1.0.3407-19-2010DLBT1001996EN00.pdf (59.7 KB) magicolor 4695 PCL and PS Driver (Setup Type) Ver…
 07-19-2010mc4695MF_v1.0.34_PS_PCL_Win7.zip(36.7 MB)English, Español, França…magicolor 4695 PCL and PS Driver (Setup Type) Ver…
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3012-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.0.004-04-2011DLBT1003040EN00.pdf (57.3 KB) magicolor 4695 Twain Driver for Win 7 32-Bit and …
 04-04-2011mc4695MF_Win_Scanner_v1.00a_WHQL.zip(30.9 MB)English, Español, Portug…magicolor 4695 Twain Driver for Win 7 32-Bit and …

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...