วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA magicolor 4750EN Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.7.005-03-2013mgicolor_4750_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.7.0.zip(57.5 MB) magicolor 4750 PS, PCL and XPS Driver Version 1.0…
 05-03-2013DLBT1305826EN00.pdf (14.5 KB) magicolor 4750 PS, PCL and XPS Driver Version 1.0…
1.0.5.0_1.0.6.012-21-2011mc4750_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.5.0.zip(19.0 MB)Englishmagicolor 4750EN, 4750DN PS, PCL, XPS Driver Main…
 12-21-2011mc4750_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.5.0_Port_Span.zip(38.4 MB)Español, Portuguesemagicolor 4750EN, 4750DN PS, PCL, XPS Driver Main…
 12-21-2011DLBT1102284EN01.pdf (49.4 KB) magicolor 4750EN, 4750DN PS, PCL, XPS Driver Main…
1.0.2.011-15-2010magicolr_4750_2K_xp_vista_pcl_Mono_driver.zip(65.1 MB)English, Español, Chines…magicolor 4750EN/DN Monochrome PCL Driver for Win…
 09-16-2010magicolor_4750_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.2.0.zip(73.6 MB) magicolor 4750EN and 4750DN PS, PCL and XPS Drive…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.7.005-03-2013DLBT1305826EN00.pdf (14.5 KB) magicolor 4750 PS, PCL and XPS Driver Version 1.0…
 05-03-2013mgicolor_4750_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.7.0.zip(57.5 MB) magicolor 4750 PS, PCL and XPS Driver Version 1.0…
1.0.5.0_1.0.6.012-21-2011mc4750_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.5.0.zip(19.0 MB)Englishmagicolor 4750EN, 4750DN PS, PCL, XPS Driver Main…
 12-21-2011DLBT1102284EN01.pdf (49.4 KB) magicolor 4750EN, 4750DN PS, PCL, XPS Driver Main…
 12-21-2011mc4750_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.5.0_Port_Span.zip(38.4 MB)Español, Portuguesemagicolor 4750EN, 4750DN PS, PCL, XPS Driver Main…
1.0.2.009-16-2010magicolor_4750_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.2.0.zip(73.6 MB) magicolor 4750EN and 4750DN PS, PCL and XPS Drive…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.2.009-16-2010magicolor_4750_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.2.0.zip(73.6 MB) magicolor 4750EN and 4750DN PS, PCL and XPS Drive…
Windows 7
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.7.005-03-2013DLBT1305826EN00.pdf (14.5 KB) magicolor 4750 PS, PCL and XPS Driver Version 1.0…
 05-03-2013mgicolor_4750_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.7.0.zip(57.5 MB) magicolor 4750 PS, PCL and XPS Driver Version 1.0…
1.0.5.0_1.0.6.012-21-2011DLBT1102284EN01.pdf (49.4 KB) magicolor 4750EN, 4750DN PS, PCL, XPS Driver Main…
 12-21-2011mc4750_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.5.0_Port_Span.zip(38.4 MB)Español, Portuguesemagicolor 4750EN, 4750DN PS, PCL, XPS Driver Main…
 12-21-2011mc4750_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.5.0.zip(19.0 MB)Englishmagicolor 4750EN, 4750DN PS, PCL, XPS Driver Main…
1.0.2.009-16-2010DLBT1002379EN00.pdf (176.4 KB) magicolor 4750EN and 4750DN PS, PCL and XPS Drive…
 09-16-2010magicolr_4750_win7_pcl_ps_xps_driver.zip(76.6 MB)English, Español, França…magicolor 4750EN and 4750DN PS, PCL and XPS Drive…
1.0.1.011-15-2010magicolr_4750_win7_pcl_Mono_driver.zip(65.1 MB)English, Español, Chines…magicolor 4750EN/DN Monochrome PCL Driver for Win…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.7.005-03-2013mgicolor_4750_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.7.0.zip(57.5 MB) magicolor 4750 PS, PCL and XPS Driver Version 1.0…
 05-03-2013DLBT1305826EN00.pdf (14.5 KB) magicolor 4750 PS, PCL and XPS Driver Version 1.0…
1.0.5.0_1.0.6.012-21-2011mc4750_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.5.0_Port_Span.zip(38.4 MB)Español, Portuguesemagicolor 4750EN, 4750DN PS, PCL, XPS Driver Main…
 12-21-2011DLBT1102284EN01.pdf (49.4 KB) magicolor 4750EN, 4750DN PS, PCL, XPS Driver Main…
 12-21-2011mc4750_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.5.0.zip(19.0 MB)Englishmagicolor 4750EN, 4750DN PS, PCL, XPS Driver Main…
1.0.2.009-16-2010DLBT1002379EN00.pdf (176.4 KB) magicolor 4750EN and 4750DN PS, PCL and XPS Drive…
 09-16-2010magicolr_4750_win7_pcl_ps_xps_driver.zip(76.6 MB)English, Español, França…magicolor 4750EN and 4750DN PS, PCL and XPS Drive…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.7.005-03-2013mgicolor_4750_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.7.0.zip(57.5 MB) magicolor 4750 PS, PCL and XPS Driver Version 1.0…
 05-03-2013DLBT1305826EN00.pdf (14.5 KB) magicolor 4750 PS, PCL and XPS Driver Version 1.0…
1.0.5.0_1.0.6.012-21-2011mc4750_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.5.0_Port_Span.zip(38.4 MB)Español, Portuguesemagicolor 4750EN, 4750DN PS, PCL, XPS Driver Main…
 12-21-2011mc4750_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.5.0.zip(19.0 MB)Englishmagicolor 4750EN, 4750DN PS, PCL, XPS Driver Main…
 12-21-2011DLBT1102284EN01.pdf (49.4 KB) magicolor 4750EN, 4750DN PS, PCL, XPS Driver Main…
1.0.3.009-16-2010magicolr_4750_win7_pcl_ps_xps_driver.zip(76.6 MB)English, Español, França…magicolor 4750EN and 4750DN PS, PCL and XPS Drive…
 09-16-2010DLBT1002379EN00.pdf (176.4 KB) magicolor 4750EN and 4750DN PS, PCL and XPS Drive…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...