วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA magicolor 5450 DN Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.4.1.701-04-200754pcl6i.exe (1.1 MB)ItalianPCL6 Driver for Windows 2000/XP/Server 2003
 01-04-200754pcl6j.exe (1.1 MB)JapanesePCL6 Driver for Windows 2000/XP/Server 2003
 01-04-200754pcl6k.exe (1.1 MB)KoreanPCL6 Driver for Windows 2000/XP/Server 2003
 01-04-200754pcl6p.exe (1.1 MB)PortuguesePCL6 Driver for Windows 2000/XP/Server 2003
 01-04-200754pcl6r.exe (1.1 MB)RussianPCL6 Driver for Windows 2000/XP/Server 2003
 01-04-200754pcl6s.exe (1.1 MB)EspañolPCL6 Driver for Windows 2000/XP/Server 2003
 01-04-200754pcl6e.exe (1.1 MB)EnglishPCL6 Driver for Windows 2000/XP/Server 2003
 01-04-200754pcl6ct.exe (1.1 MB)Chinese SimplifiedPCL6 Driver for Windows 2000/XP/Server 2003
 01-04-200754pcl6c.exe (1.1 MB)Chinese TraditionalPCL6 Driver for Windows 2000/XP/Server 2003
 01-04-200754pcl6cz.exe (1.1 MB)CzechPCL6 Driver for Windows 2000/XP/Server 2003
 01-04-200754pcl6d.exe (1.1 MB)DutchPCL6 Driver for Windows 2000/XP/Server 2003
 01-04-200754pcl6f.exe (1.1 MB)FrançaisPCL6 Driver for Windows 2000/XP/Server 2003
 01-04-200754pcl6g.exe (1.1 MB)GermanPCL6 Driver for Windows 2000/XP/Server 2003
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.4.1.701-04-200754ps2xs.exe (1.1 MB)EspañolPostScript Driver for Windows 2000/XP/Server 2003
 01-04-200754ps2xd.exe (1.1 MB)DutchPostScript Driver for Windows 2000/XP/Server 2003
 01-04-200754ps2xf.exe (1.1 MB)FrançaisPostScript Driver for Windows 2000/XP/Server 2003
 01-04-200754ps2xg.exe (1.1 MB)GermanPostScript Driver for Windows 2000/XP/Server 2003
 01-04-200754ps2xi.exe (1.1 MB)ItalianPostScript Driver for Windows 2000/XP/Server 2003
 01-04-200754ps2xj.exe (1.1 MB)JapanesePostScript Driver for Windows 2000/XP/Server 2003
 01-04-200754ps2xk.exe (1.1 MB)KoreanPostScript Driver for Windows 2000/XP/Server 2003
 01-04-200754ps2xp.exe (1.1 MB)PortuguesePostScript Driver for Windows 2000/XP/Server 2003
 01-04-200754ps2xr.exe (1.1 MB)RussianPostScript Driver for Windows 2000/XP/Server 2003
 01-04-200754ps2xe.exe (1.1 MB)EnglishPostScript Driver for Windows 2000/XP/Server 2003
 01-04-200754ps2xc.exe (1.1 MB)Chinese SimplifiedPostScript Driver for Windows 2000/XP/Server 2003
 01-04-200754ps2xct.exe (1.1 MB)Chinese TraditionalPostScript Driver for Windows 2000/XP/Server 2003
 01-04-200754ps2xcz.exe (1.1 MB)CzechPostScript Driver for Windows 2000/XP/Server 2003
1.3012-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
Windows 7
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.2.007-15-2010DLBT1001697EN00.pdf (67.7 KB) magicolor 5450 PCL, PS Driver (Setup Type) Versio…
 07-15-2010mc5450_Win7_v1020_PCL_PS.zip(57.4 MB)English, Español, França…magicolor 5450 PCL, PS Driver (Setup Type) Versio…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.2.007-15-2010mc5450_Win7_v1020_PCL_PS.zip(57.4 MB)English, Español, França…magicolor 5450 PCL, PS Driver (Setup Type) Versio…
 07-15-2010DLBT1001697EN00.pdf (67.7 KB) magicolor 5450 PCL, PS Driver (Setup Type) Versio…
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3012-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...