วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA magicolor 5550 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.4.7.501-12-20075550monop.exe (787.9 KB)English 
 01-09-200755pcl6c.exe (778.3 KB)Chinese Simplified 
 01-09-200755pcl6ct.exe (776.9 KB)Chinese Traditional 
 01-09-200755pcl6cz.exe (798.3 KB)Czech 
 01-09-200755pcl6d.exe (797.7 KB)Dutch 
 01-09-200755pcl6e.exe (788.5 KB)English 
 01-09-200755pcl6f.exe (800.2 KB)Français 
 01-09-200755pcl6g.exe (802.5 KB)German 
 01-09-200755pcl6i.exe (796.9 KB)Italian 
 01-09-200755pcl6k.exe (781.9 KB)Korean 
 01-09-200755pcl6p.exe (797.7 KB)Portuguese 
 01-09-200755pcl6r.exe (804.7 KB)Russian 
 01-09-200755pcl6s.exe (800.7 KB)Español 
1.2.0.006-27-2013mc5550_Win_PCL_PS_v1.2.0.0.zip(29.7 MB) magicolor 5550 PS and PCL Printer Driver Version …
 06-26-2013DLBT1311529EN00.pdf (34.8 KB) magicolor 5550 PS and PCL Printer Driver Version …
1.1.4.007-19-2010DLBT1001981EN00.pdf (137.0 KB) magicolor 5550 PCL and PS Driver (Setup Type) Ver…
 07-19-2010mc5550_v1140_Win7.zip (59.5 MB)English, Español, França…magicolor 5550 PCL and PS Driver (Setup Type) Ver…
 07-22-2008mc5550_ps_pcl_vista_v1140.zip(14.8 MB) magicolor 5550 PS and PCL Driver for Win 2K_XP_Vi…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.2.0.006-27-2013mc5550_Win_PCL_PS_v1.2.0.0.zip(29.7 MB) magicolor 5550 PS and PCL Printer Driver Version …
 06-26-2013DLBT1311529EN00.pdf (34.8 KB) magicolor 5550 PS and PCL Printer Driver Version …
1.1.4.007-19-2010DLBT1001981EN00.pdf (137.0 KB) magicolor 5550 PCL and PS Driver (Setup Type) Ver…
 07-19-2010mc5550_v1140_Win7.zip (59.5 MB)English, Español, França…magicolor 5550 PCL and PS Driver (Setup Type) Ver…
 07-22-2008mc5550_ps_pcl_vista_v1140.zip(14.8 MB) magicolor 5550 PS and PCL Driver for Win 2K_XP_Vi…
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.4.7.501-09-200755ps2xc.exe (744.6 KB)Chinese Simplified 
 01-09-200755ps2xct.exe (744.4 KB)Chinese Traditional 
 01-09-200755ps2xcz.exe (765.6 KB)Czech 
 01-09-200755ps2xd.exe (765.5 KB)Dutch 
 01-09-200755ps2xe.exe (755.7 KB)English 
 01-09-200755ps2xf.exe (766.6 KB)Français 
 01-09-200755ps2xg.exe (765.5 KB)German 
 01-09-200755ps2xi.exe (764.5 KB)Italian 
 01-09-200755ps2xk.exe (749.0 KB)Korean 
 01-09-200755ps2xp.exe (765.0 KB)Portuguese 
 01-09-200755ps2xr.exe (769.6 KB)Russian 
 01-09-200755ps2xs.exe (767.8 KB)Español 
1.3012-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
Windows 7
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.2.0.006-27-2013mc5550_Win_PCL_PS_v1.2.0.0.zip(29.7 MB) magicolor 5550 PS and PCL Printer Driver Version …
 06-26-2013DLBT1311529EN00.pdf (34.8 KB) magicolor 5550 PS and PCL Printer Driver Version …
1.1.4.007-19-2010DLBT1001981EN00.pdf (137.0 KB) magicolor 5550 PCL and PS Driver (Setup Type) Ver…
 07-19-2010mc5550_v1140_Win7.zip (59.5 MB)English, Español, França…magicolor 5550 PCL and PS Driver (Setup Type) Ver…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.2.0.006-27-2013mc5550_Win_PCL_PS_v1.2.0.0.zip(29.7 MB) magicolor 5550 PS and PCL Printer Driver Version …
 06-26-2013DLBT1311529EN00.pdf (34.8 KB) magicolor 5550 PS and PCL Printer Driver Version …
1.1.4.007-19-2010DLBT1001981EN00.pdf (137.0 KB) magicolor 5550 PCL and PS Driver (Setup Type) Ver…
 07-19-2010mc5550_v1140_Win7.zip (59.5 MB)English, Español, França…magicolor 5550 PCL and PS Driver (Setup Type) Ver…
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3012-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...