วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA magicolor 5570 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.4.7.501-17-200757mon2c.exe (778.5 KB)Chinese Simplified 
 01-17-200757mon2ct.exe (777.1 KB)Chinese Traditional 
 01-17-200757mon2cz.exe (798.4 KB)Czech 
 01-17-200757mon2d.exe (797.8 KB)Dutch 
 01-17-200757mon2e.exe (788.9 KB)English 
 01-17-200757mon2f.exe (800.4 KB)Français 
 01-17-200757mon2g.exe (802.2 KB)German 
 01-17-200757mon2i.exe (797.4 KB)Italian 
 01-17-200757mon2k.exe (781.9 KB)Korean 
 01-17-200757mon2p.exe (798.0 KB)Portuguese 
 01-17-200757mon2r.exe (804.8 KB)Russian 
 01-17-200757mon2s.exe (800.8 KB)Español 
 01-17-200757pcl6c.exe (778.3 KB)Chinese Simplified 
 01-17-200757pcl6ct.exe (776.8 KB)Chinese Traditional 
 01-17-200757pcl6cz.exe (798.2 KB)Czech 
 01-17-200757pcl6d.exe (797.7 KB)Dutch 
 01-17-200757pcl6e.exe (788.7 KB)English 
 01-17-200757pcl6f.exe (800.2 KB)Français 
 01-17-200757pcl6g.exe (802.0 KB)German 
 01-17-200757pcl6i.exe (797.2 KB)Italian 
 01-17-200757pcl6k.exe (781.7 KB)Korean 
 01-17-200757pcl6p.exe (797.6 KB)Portuguese 
 01-17-200757pcl6r.exe (804.6 KB)Russian 
 01-17-200757pcl6s.exe (800.6 KB)Español 
1.2.0.006-27-2013mc5570_Win_PCL_PS_v1.2.0.0.zip(29.7 MB)English, Françaismagicolor 5570 PS and PCL Printer Driver Version …
 06-26-2013DLBT1311528EN00.pdf (34.8 KB) magicolor 5570 PS and PCL Printer Driver Version …
1.1.4.007-19-2010DLBT1001958EN00.pdf (137.3 KB) magicolor 5570 PCL and PS Driver (Setup Type) Ver…
 07-19-2010mc5570_v1140_Win7.zip (59.5 MB)English, Español, França…magicolor 5570 PCL and PS Driver (Setup Type) Ver…
 07-22-2008mc5570_ps_pcl_vista_v1140.zip(14.8 MB) magicolor 5570 PS and PCL Drivers for Win 2K_XP_V…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.2.0.006-27-2013mc5570_Win_PCL_PS_v1.2.0.0.zip(29.7 MB)English, Françaismagicolor 5570 PS and PCL Printer Driver Version …
 06-26-2013DLBT1311528EN00.pdf (34.8 KB) magicolor 5570 PS and PCL Printer Driver Version …
1.1.4.007-19-2010DLBT1001958EN00.pdf (137.3 KB) magicolor 5570 PCL and PS Driver (Setup Type) Ver…
 07-19-2010mc5570_v1140_Win7.zip (59.5 MB)English, Español, França…magicolor 5570 PCL and PS Driver (Setup Type) Ver…
 07-22-2008mc5570_ps_pcl_vista_v1140.zip(14.8 MB) magicolor 5570 PS and PCL Drivers for Win 2K_XP_V…
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.4.7.501-17-200757ps2xr.exe (769.6 KB)Russian 
 01-17-200757ps2xc.exe (744.5 KB)Chinese Simplified 
 01-17-200757ps2xct.exe (744.4 KB)Chinese Traditional 
 01-17-200757ps2xcz.exe (765.6 KB)Czech 
 01-17-200757ps2xd.exe (765.4 KB)Dutch 
 01-17-200757ps2xe.exe (756.0 KB)English 
 01-17-200757ps2xf.exe (766.6 KB)Français 
 01-17-200757ps2xg.exe (768.4 KB)German 
 01-17-200757ps2xi.exe (764.8 KB)Italian 
 01-17-200757ps2xk.exe (748.9 KB)Korean 
 01-17-200757ps2xp.exe (765.0 KB)Portuguese 
 01-17-200757ps2xs.exe (767.8 KB)Español 
1.3012-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
Windows 7
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.2.0.006-27-2013mc5570_Win_PCL_PS_v1.2.0.0.zip(29.7 MB)English, Françaismagicolor 5570 PS and PCL Printer Driver Version …
 06-26-2013DLBT1311528EN00.pdf (34.8 KB) magicolor 5570 PS and PCL Printer Driver Version …
1.1.4.007-19-2010DLBT1001958EN00.pdf (137.3 KB) magicolor 5570 PCL and PS Driver (Setup Type) Ver…
 07-19-2010mc5570_v1140_Win7.zip (59.5 MB)English, Español, França…magicolor 5570 PCL and PS Driver (Setup Type) Ver…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.2.0.006-27-2013mc5570_Win_PCL_PS_v1.2.0.0.zip(29.7 MB)English, Françaismagicolor 5570 PS and PCL Printer Driver Version …
 06-26-2013DLBT1311528EN00.pdf (34.8 KB) magicolor 5570 PS and PCL Printer Driver Version …
1.1.4.007-19-2010DLBT1001958EN00.pdf (137.3 KB) magicolor 5570 PCL and PS Driver (Setup Type) Ver…
 07-19-2010mc5570_v1140_Win7.zip (59.5 MB)English, Español, França…magicolor 5570 PCL and PS Driver (Setup Type) Ver…
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3012-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...