วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA magicolor 5650EN Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.0.007-24-2013mc5650EN_Win_PCL_PS_XPS_v1.1.0.0.zip(65.5 MB)English, Español, França…magicolor 5650 PS, PCL Printer Driver Version 1.…
 07-24-2013DLBT1312088EN00.pdf (13.9 KB) magicolor 5650 PS, PCL Printer Driver Version 1.…
1.0.0.003-25-2010DLBT1000673EN00.pdf (130.4 KB) magicolor 5650 PCL, PS, XPS Driver Version 1.0.0.…
 03-25-2010mc5650_v1000_Win7.zip (21.7 MB) magicolor 5650 PCL, PS, XPS Driver Version 1.0.0.…
 07-09-2008mc5650_Monochrome_Driver_PCL_v1.0.0.zip(4.7 MB) magicolor 5650EN Standard Cassette Monochrome PCL…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.0.007-24-2013mc5650EN_Win_PCL_PS_XPS_v1.1.0.0.zip(65.5 MB)English, Español, França…magicolor 5650 PS, PCL Printer Driver Version 1.…
 07-24-2013DLBT1312088EN00.pdf (13.9 KB) magicolor 5650 PS, PCL Printer Driver Version 1.…
1.0.0.003-25-2010mc5650_v1000_Win7.zip (21.7 MB) magicolor 5650 PCL, PS, XPS Driver Version 1.0.0.…
 03-25-2010DLBT1000673EN00.pdf (130.4 KB) magicolor 5650 PCL, PS, XPS Driver Version 1.0.0.…
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3012-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.0.003-25-2010DLBT1000673EN00.pdf (130.4 KB) magicolor 5650 PCL, PS, XPS Driver Version 1.0.0.…
 03-25-2010mc5650_v1000_Win7.zip (21.7 MB) magicolor 5650 PCL, PS, XPS Driver Version 1.0.0.…
Windows 7
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.0.007-24-2013DLBT1312088EN00.pdf (13.9 KB) magicolor 5650 PS, PCL Printer Driver Version 1.…
 07-24-2013mc5650EN_Win_PCL_PS_XPS_v1.1.0.0.zip(65.5 MB)English, Español, França…magicolor 5650 PS, PCL Printer Driver Version 1.…
1.0.0.003-25-2010DLBT1000673EN00.pdf (130.4 KB) magicolor 5650 PCL, PS, XPS Driver Version 1.0.0.…
 03-25-2010mc5650_v1000_Win7.zip (21.7 MB) magicolor 5650 PCL, PS, XPS Driver Version 1.0.0.…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.0.007-24-2013mc5650EN_Win_PCL_PS_XPS_v1.1.0.0.zip(65.5 MB)English, Español, França…magicolor 5650 PS, PCL Printer Driver Version 1.…
 07-24-2013DLBT1312088EN00.pdf (13.9 KB) magicolor 5650 PS, PCL Printer Driver Version 1.…
1.0.0.003-25-2010mc5650_v1000_Win7.zip (21.7 MB) magicolor 5650 PCL, PS, XPS Driver Version 1.0.0.…
 03-25-2010DLBT1000673EN00.pdf (130.4 KB) magicolor 5650 PCL, PS, XPS Driver Version 1.0.0.…
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3012-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.1.007-24-2013DLBT1312088EN00.pdf (13.9 KB) magicolor 5650 XPS Printer Driver Version 1.1.1.…
 07-24-2013mc5650EN_Win_PCL_PS_XPS_v1.1.0.0.zip(65.5 MB)English, Español, França…magicolor 5650 XPS Printer Driver Version 1.1.1.…
1.0.0.003-25-2010DLBT1000673EN00.pdf (130.4 KB) magicolor 5650 PCL, PS, XPS Driver Version 1.0.0.…
 03-25-2010mc5650_v1000_Win7.zip (21.7 MB) magicolor 5650 PCL, PS, XPS Driver Version 1.0.0.…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...