วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA magicolor 5670EN Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.0.007-24-2013DLBT1312087EN00.pdf (13.8 KB) magicolor 5670 PCL, PS Printer Driver Version 1.1…
 07-24-2013mc5670EN_Win_PCL_PS_XPS_v1.1.0.0.zip(66.0 MB)English, Español, França…magicolor 5670 PCL, PS Printer Driver Version 1.1…
1.0.5.003-25-2010mc5670_v1050_Win7.zip (21.9 MB) magicolor 5670 PS, PCL and XPS Driver Version 1.…
 03-25-2010DLBT1000651EN00.pdf (130.5 KB) magicolor 5670 PS, PCL and XPS Driver Version 1.0…
1.0.0.007-09-2008mc5670_Driver_PS_PCL_v1.0.0.0.zip(9.2 MB) magicolor 5670EN Standard Cassette Color PCL and …
 07-09-2008mc5670_Monochrome_Driver_PCL_v1.0.0.0.zip(4.7 MB) magicolor 5670EN Standard Cassette Monochrome PCL…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.0.007-24-2013mc5670EN_Win_PCL_PS_XPS_v1.1.0.0.zip(66.0 MB)English, Español, França…magicolor 5670 PCL, PS Printer Driver Version 1.1…
 07-24-2013DLBT1312087EN00.pdf (13.8 KB) magicolor 5670 PCL, PS Printer Driver Version 1.1…
1.0.5.005-04-2011DLBT1000651EN00.pdf (132.6 KB) magicolor 5670 PS, PCL and XPS Driver Version 1.0…
 03-25-2010mc5670_v1050_Win7.zip (21.9 MB) magicolor 5670 PS, PCL and XPS Driver Version 1.…
1.0.0.007-09-2008mc5670_Driver_PS_PCL_v1.0.0.0.zip(9.2 MB) magicolor 5670EN Standard Cassette Color PCL and …
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3012-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.5.005-04-2011DLBT1000651EN00.pdf (132.6 KB) magicolor 5670 PS, PCL and XPS Driver Version 1.0…
 03-25-2010mc5670_v1050_Win7.zip (21.9 MB) magicolor 5670 PS, PCL and XPS Driver Version 1.0…
Windows 7
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.0.007-24-2013DLBT1312087EN00.pdf (13.8 KB) magicolor 5670 PCL, PS Printer Driver Version 1.1…
 07-24-2013mc5670EN_Win_PCL_PS_XPS_v1.1.0.0.zip(66.0 MB)English, Español, França…magicolor 5670 PCL, PS Printer Driver Version 1.1…
1.0.5.012-28-2011DLBT1100546EN00.pdf (14.9 KB) magicolor 5670EN PS and PCL Driver Version 1.0.5.…
 04-05-2011mc5670_win7_2k8R2_v1.0.5.0_WHQL_ww.zip(65.9 MB)English, Español, Portug…magicolor 5670 PS, PCL and XPS+ Printer Driver fo…
 03-25-2010DLBT1000651EN00.pdf (130.5 KB) magicolor 5670 PS, PCL and XPS Driver Version 1.0…
 03-25-2010mc5670_v1050_Win7.zip (21.9 MB) magicolor 5670 PS, PCL and XPS Driver Version 1.…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.0.007-24-2013mc5670EN_Win_PCL_PS_XPS_v1.1.0.0.zip(66.0 MB)English, Español, França…magicolor 5670 PCL, PS Printer Driver Version 1.1…
 07-24-2013DLBT1312087EN00.pdf (13.8 KB) magicolor 5670 PCL, PS Printer Driver Version 1.1…
1.0.5.004-05-2011mc5670_win7_2k8R2_v1.0.5.0_WHQL_ww.zip(65.9 MB)English, Español, Portug…magicolor 5670 PS, PCL and XPS+ Printer Driver fo…
 04-05-2011DLBT1100546EN00.pdf (57.5 KB) magicolor 5670 PS, PCL and XPS+ Printer Driver fo…
 03-25-2010DLBT1000651EN00.pdf (132.6 KB) magicolor 5670 PS, PCL and XPS Driver Version 1.0…
 03-25-2010mc5670_v1050_Win7.zip (21.9 MB) magicolor 5670 PS, PCL and XPS Driver Version 1.…
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3012-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.1.007-24-2013DLBT1312087EN00.pdf (13.8 KB) magicolor 5670 XPS Printer Driver Version 1.1.1.…
 07-24-2013mc5670EN_Win_PCL_PS_XPS_v1.1.0.0.zip(66.0 MB)English, Español, França…magicolor 5670 XPS Printer Driver Version 1.1.1.…
1.0.5.003-25-2010DLBT1000651EN00.pdf (132.6 KB) magicolor 5670 PS, PCL and XPS Driver Version 1.0…
 03-25-2010mc5670_v1050_Win7.zip (21.9 MB) magicolor 5670 PS, PCL and XPS Driver Version 1.0…
1.0.2.004-05-2011DLBT1100546EN00.pdf (57.5 KB) magicolor 5670 PS, PCL and XPS+ Printer Driver fo…
 04-05-2011mc5670_win7_2k8R2_v1.0.5.0_WHQL_ww.zip(65.9 MB)English, Español, Portug…magicolor 5670 PS, PCL and XPS+ Printer Driver fo…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...