วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA magicolor 7300 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
7.1.1212-13-2004732kxp_e.exe (193.0 KB)English 
 12-13-2004732kxp_a.exe (199.5 KB)Arabic 
 12-13-2004732kx_cs.exe (192.0 KB)Chinese Simplified 
 12-13-2004732kx_ct.exe (190.5 KB)Chinese Traditional 
 12-13-2004732kx_cz.exe (199.0 KB)Czech 
 12-13-2004732kxp_f.exe (197.0 KB)Français 
 12-13-2004732kxp_g.exe (198.0 KB)German 
 12-13-2004732kxp_h.exe (199.0 KB)Hebrew 
 12-13-2004732kx_hu.exe (199.0 KB)Hungarian 
 12-13-2004732kxp_i.exe (195.5 KB)Italian 
 12-13-2004732kxp_j.exe (196.5 KB)Japanese 
 12-13-2004732kxp_k.exe (199.5 KB)Korean 
 12-13-2004732kx_pl.exe (200.0 KB)Polish 
 12-13-2004732kx_pr.exe (197.5 KB)Portuguese 
 12-13-2004732kxp_r.exe (199.5 KB)Russian 
 12-13-2004732kx_sl.exe (197.5 KB)Slovak 
 12-13-2004732kxp_s.exe (196.0 KB)Español 
1.3012-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
Windows 7
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3012-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...