วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA magicolor 7450 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.4.1.506-26-200674pcl6c.exe (1.1 MB)Chinese Simplified 
 06-26-200674pcl6ct.exe (1.1 MB)Chinese Traditional 
 06-26-200674pcl6cz.exe (1.2 MB)Czech 
 06-26-200674pcl6d.exe (1.1 MB)Dutch 
 06-26-200674pcl6e.exe (1.1 MB)English 
 06-26-200674pcl6f.exe (1.2 MB)Français 
 06-26-200674pcl6g.exe (1.2 MB)German 
 06-26-200674pcl6i.exe (1.1 MB)Italian 
 06-26-200674pcl6k.exe (1.1 MB)Korean 
 06-26-200674pcl6p.exe (1.2 MB)Portuguese 
 06-26-200674pcl6r.exe (1.2 MB)Russian 
 06-26-200674pcl6s.exe (1.2 MB)Español 
1.2.1.005-17-2013mc7450_Win_PCL_PS_v1.2.1.0.zip(29.6 MB)English, Español, França…magicolor 7450, 7450II PS, PCL Driver Version 1.2…
 05-17-2013DLBT1307406EN00.pdf (12.2 KB) magicolor 7450, 7450II PS, PCL Driver Version 1.2…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.2.1.005-17-2013DLBT1307406EN00.pdf (12.2 KB) magicolor 7450, 7450II PS, PCL Driver Version 1.2…
 05-17-2013mc7450_Win_PCL_PS_v1.2.1.0.zip(29.6 MB)English, Español, França…magicolor 7450, 7450II PS, PCL Driver Version 1.2…
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.4.1.511-16-200674mon_cs.exe (1.1 MB)Chinese Simplified 
 11-16-200674mon_ct.exe (1.1 MB)Chinese Traditional 
 11-16-200674mon_cz.exe (1.2 MB)Czech 
 11-16-200674mon_d.exe (1.1 MB)Dutch 
 11-16-200674mon_e.exe (1.1 MB)English 
 11-16-200674mon_f.exe (1.1 MB)Français 
 11-16-200674mon_g.exe (1.2 MB)German 
 11-16-200674mon_i.exe (1.1 MB)Italian 
 11-16-200674mon_k.exe (1.1 MB)Korean 
 11-16-200674mon_p.exe (1.1 MB)Portuguese 
 11-16-200674mon_r.exe (1.1 MB)Russian 
 11-16-200674mon_s.exe (1.2 MB)Español 
 06-26-200674ps2xc.exe (1.1 MB)Chinese Simplified 
 06-26-200674ps2xct.exe (1.1 MB)Chinese Traditional 
 06-26-200674ps2xcz.exe (1.1 MB)Czech 
 06-26-200674ps2xd.exe (1.1 MB)Dutch 
 06-26-200674ps2xe.exe (1.1 MB)English 
 06-26-200674ps2xf.exe (1.1 MB)Français 
 06-26-200674ps2xg.exe (1.1 MB)German 
 06-26-200674ps2xi.exe (1.1 MB)Italian 
 06-26-200674ps2xk.exe (1.1 MB)Korean 
 06-26-200674ps2xp.exe (1.1 MB)Portuguese 
 06-26-200674ps2xr.exe (1.1 MB)Russian 
 06-26-200674ps2xs.exe (1.1 MB)Español 
1.3012-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
Windows 7
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.2.1.005-17-2013DLBT1307406EN00.pdf (12.2 KB) magicolor 7450, 7450II PS, PCL Driver Version 1.2…
 05-17-2013mc7450_Win_PCL_PS_v1.2.1.0.zip(29.6 MB)English, Español, França…magicolor 7450, 7450II PS, PCL Driver Version 1.2…
1.1.1.007-02-2010DLBT1001937EN00.pdf (119.9 KB) magicolor 7450, 7450II PS and PCL Driver for Wind…
 07-02-2010mc7450_win7_ps_pcl_1100_en.zip(9.7 MB) magicolor 7450, 7450II PS and PCL Driver for Wind…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.2.1.005-17-2013mc7450_Win_PCL_PS_v1.2.1.0.zip(29.6 MB)English, Español, França…magicolor 7450, 7450II PS, PCL Driver Version 1.2…
 05-17-2013DLBT1307406EN00.pdf (12.2 KB) magicolor 7450, 7450II PS, PCL Driver Version 1.2…
1.1.0.007-02-2010mc7450_win7_ps_pcl_1100_en.zip(9.7 MB) magicolor 7450, 7450II PS and PCL Driver for Wind…
 07-02-2010DLBT1001937EN00.pdf (119.9 KB) magicolor 7450, 7450II PS and PCL Driver for Wind…
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3012-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...