วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA magicolor 8650 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.3.1.003-26-2013mc8650_Win8_PCL_PS_v33x0.zip(159.8 MB)English, Español, França…magicolor 8650 PCL and PS Driver Version 3.3.1.0 …
 03-26-2013DLBT1300576EN00.pdf (78.7 KB) magicolor 8650 PCL and PS Driver Version 3.3.1.0 …
3.1.1.005-27-2009mc8650_Driver_PS_PCL_v3.1.1.0.zip(20.2 MB)English, Español, França…magicolor 8650DN PCL and PS Driver Version 3.1.1.…
 05-26-2009DLBT1000003EN00.pdf (62.3 KB) magicolor 8650DN README file
3.0.3.001-29-2009mc8650_pcl_ps_win2k8_v3030_inst.zip(20.1 MB) magicolor 8650 PS and PCL driver Version 3.0.3.0 …
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.3.1.003-26-2013DLBT1300576EN00.pdf (78.7 KB) magicolor 8650 PCL and PS Driver Version 3.3.1.0 …
 03-26-2013mc8650_Win8_PCL_PS_v33x0.zip(159.8 MB)English, Español, França…magicolor 8650 PCL and PS Driver Version 3.3.1.0 …
3.1.1.005-27-2009mc8650_Driver_PS_PCL_v3.1.1.0.zip(20.2 MB)English, Español, França…magicolor 8650DN PCL and PS Driver Version 3.1.1.…
 05-26-2009DLBT1000003EN00.pdf (62.3 KB) magicolor 8650DN README file
3.0.3.001-29-2009mc8650_pcl_ps_win2k8_v3030_inst.zip(20.1 MB) magicolor 8650 PS and PCL driver Version 3.0.3.0 …
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3012-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
Windows 7
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.3.1.003-26-2013DLBT1300576EN00.pdf (78.7 KB) magicolor 8650 PCL and PS Driver Version 3.3.1.0 …
 03-26-2013mc8650_Win8_PCL_PS_v33x0.zip(159.8 MB)English, Español, França…magicolor 8650 PCL and PS Driver Version 3.3.1.0 …
3.1.1.005-27-2009mc8650_Driver_PS_PCL_v3.1.1.0.zip(20.2 MB)English, Español, França…magicolor 8650DN PCL and PS Driver Version 3.1.1.…
 05-26-2009DLBT1000003EN00.pdf (62.3 KB) magicolor 8650DN README file
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.3.1.003-26-2013mc8650_Win8_PCL_PS_v33x0.zip(159.8 MB)English, Español, França…magicolor 8650 PCL and PS Driver Version 3.3.1.0 …
 03-26-2013DLBT1300576EN00.pdf (78.7 KB) magicolor 8650 PCL and PS Driver Version 3.3.1.0 …
3.1.1.005-27-2009mc8650_Driver_PS_PCL_v3.1.1.0.zip(20.2 MB)English, Español, França…magicolor 8650DN PCL and PS Driver Version 3.1.1.…
 05-26-2009DLBT1000003EN00.pdf (62.3 KB) magicolor 8650DN README file
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3012-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...