วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA MS6000_MKII Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
USB_Twain_Driver_2.30_3.3008-09-2013MS7000MK2_USB_Driver_2.30_3.30.zip(11.9 MB) MS6000 MKII and MS7000 MKII, 32-Bit Version 2.30…
 08-09-2013MS7000MK2_USB_Driver_2.30_3.30.pdf(90.2 KB) MS6000 MKII and MS7000 MKII, 32-Bit Version 2.30…
USB_Twain_Driver04-01-2008USB_DRIVER_20US.zip (4.5 MB) MS6000 MK II and MS7000 MKII USB_Twain driver for…
 04-01-2008USB_DRIVER_20US.txt (17.5 KB) MS6000 MK II and MS7000 MKII USB_Twain driver for…
 01-04-2006MSMKII_USB6017.exe (2.6 MB) MS6000 MK II and MS7000 MKII USB_Twain driver for…
 12-27-2005MSMKII_USB6017.txt (9.4 KB) MS6000 MK II and MS7000 MKII USB_Twain driver for…
Windows 7
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
USB_Twain_Driver_2.30_3.3008-09-2013MS7000MK2_USB_Driver_2.30_3.30.zip(11.9 MB) MS6000 MKII and MS7000 MKII, 32-Bit Version 2.30…
 08-09-2013MS7000MK2_USB_Driver_2.30_3.30.pdf(90.2 KB) MS6000 MKII and MS7000 MKII, 32-Bit Version 2.30…
USB_Twain_Driver_2.2611-11-2010MS7000_Setup.exe (2.6 MB) MS6000 MKII and MS7000 MKII USB Twain Driver Vers…
 11-11-2010Vista_7_Readme.txt (22.9 KB) MS6000 MKII and MS7000 MKII USB Twain Driver Vers…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...