วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA PagePro 4650EN Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.5.004-15-2013pp4650_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.5.0.zip(52.4 MB)English, Español, França…pagePro 4650 PS, PCL and XPS Driver Version 1.0.5…
1.0.4.007-23-2010pp4650_PS_PCL_win7_v1.0.4.0.zip(36.1 MB)English, Español, França…PagePro 4650EN PCL and PS Driver for Windows 2K_X…
 07-23-2010DLBT1002079EN00.pdf (63.8 KB) PagePro 4650EN PCL and PS Driver for Windows 2K_X…
 07-22-2009pp4650_pcl_ps_win2k8_v1040_inst.zip(126.9 MB)Englishpagepro 4650EN PCL Driver for Win 2K_XP_2003_Vist…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.5.004-15-2013pp4650_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.5.0.zip(52.4 MB)English, Español, França…pagePro 4650 PS, PCL and XPS Driver Version 1.0.5…
1.0.4.007-23-2010DLBT1002079EN00.pdf (63.8 KB) PagePro 4650EN PCL and PS Driver for Windows 2K_X…
 07-23-2010pp4650_PS_PCL_win7_v1.0.4.0.zip(36.1 MB)English, Español, França…PagePro 4650EN PCL and PS Driver for Windows 2K_X…
 07-22-2009pp4650_pcl_ps_win2k8_v1040_inst.zip(126.9 MB)Englishpagepro 4650EN PS Driver FOr Win 2K_XP_2003_Vista…
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3012-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
Windows 7
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.5.004-15-2013pp4650_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.5.0.zip(52.4 MB)English, Español, França…pagePro 4650 PS, PCL and XPS Driver Version 1.0.5…
1.0.4.007-23-2010DLBT1002079EN00.pdf (63.8 KB) PagePro 4650EN PCL and PS Driver for Windows 2K_X…
 07-23-2010pp4650_PS_PCL_win7_v1.0.4.0.zip(36.1 MB)English, Español, França…PagePro 4650EN PCL and PS Driver for Windows 2K_X…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.5.004-15-2013pp4650_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.5.0.zip(52.4 MB)English, Español, França…pagePro 4650 PS, PCL and XPS Driver Version 1.0.5…
1.0.4.007-23-2010pp4650_PS_PCL_win7_v1.0.4.0.zip(36.1 MB)English, Español, França…PagePro 4650EN PCL and PS Driver for Windows 2K_X…
 07-23-2010DLBT1002079EN00.pdf (63.8 KB) PagePro 4650EN PCL and PS Driver for Windows 2K_X…
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3012-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.5.004-15-2013pp4650_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.5.0.zip(52.4 MB)English, Español, França…pagePro 4650 PS, PCL and XPS Driver Version 1.0.5…
1.0.0.007-23-2010pp4650_XPS _win7_v1.0.0.0.zip(35.0 MB) PagePro 4650EN XPS+ Driver for Windows 2008_Vista…
 07-23-2010DLBT1002079EN00.pdf (63.8 KB) PagePro 4650EN XPS+ Driver for Windows 2008_Vista…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...