วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA PagePro 5650EN Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.6.004-18-2013pp5650_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.6.0.zip(52.4 MB)English, Español, França…PagePro 5650 PS, PCL, XPS Driver Version 1.0.6.0 …
 04-18-2013DLBT1305907EN00.pdf (16.9 KB) PagePro 5650 PS, PCL, XPS Driver Version 1.0.6.0 …
1.0.4.007-23-2010pp5650_PS_PCL_win7_v1.0.4.0.zip(36.1 MB)English, Español, França…PagePro 5650EN PS and PCL Driver for Win 2k_XP_20…
 07-23-2010DLBT1002078EN00.pdf (63.5 KB) PagePro 5650EN PS and PCL Driver for Win 2k_XP_20…
 10-20-2009pp5650_ps_pcl_english.zip (9.7 MB)Englishpagepro 5650EN PCL and PS Driver for Win 2003_64-…
 07-22-2009pp5650_pcl_ps_win2k8_v1040_inst.zip(126.9 MB)Englishpagepro 5650EN PCL Driver for Win 2K_XP_2003_Vist…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.7.005-09-2013pp5650_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.7.0.zip(52.4 MB)English, Español, França…PagePro 5650 PS Driver Version 1.0.7.0 Support of…
 05-09-2013DLBT1307340EN00.pdf (14.5 KB) PagePro 5650 PS Driver Version 1.0.7.0 Support of…
1.0.4.007-23-2010pp5650_PS_PCL_win7_v1.0.4.0.zip(36.1 MB)English, Español, França…PagePro 5650EN PS and PCL Driver for Win 2k_XP_20…
 07-23-2010DLBT1002078EN00.pdf (63.5 KB) PagePro 5650EN PS and PCL Driver for Win 2k_XP_20…
 10-20-2009pp5650_ps_pcl_english.zip (9.7 MB)Englishpagepro 5650EN PCL and PS Driver for Win 2003_64-…
 07-22-2009pp5650_pcl_ps_win2k8_v1040_inst.zip(126.9 MB)Englishpagepro 5650EN PS Driver for Win 2K_XP_2003 Vista…
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3012-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.6.004-18-2013DLBT1305907EN00.pdf (16.9 KB) PagePro 5650 PS, PCL, XPS Driver Version 1.0.6.0 …
 04-18-2013pp5650_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.6.0.zip(52.4 MB)English, Español, França…PagePro 5650 PS, PCL, XPS Driver Version 1.0.6.0 …
Windows 7
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.6.004-18-2013pp5650_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.6.0.zip(52.4 MB)English, Español, França…PagePro 5650 PS, PCL, XPS Driver Version 1.0.6.0 …
 04-18-2013DLBT1305907EN00.pdf (16.9 KB) PagePro 5650 PS, PCL, XPS Driver Version 1.0.6.0 …
1.0.5.003-24-2011DLBT1100556EN00.pdf (122.8 KB) PagePro 5650EN PS, PCL and XPS Printer Driver for…
 03-24-2011pp5650_win7_2k8R2_v1.0.5.0_WHQL.zip(52.3 MB)English, Español, Portug…PagePro 5650EN PS, PCL and XPS Printer Driver for…
1.0.4.007-23-2010pp5650_PS_PCL_win7_v1.0.4.0.zip(36.1 MB)English, Español, França…PagePro 5650EN PS and PCL Driver for Win 2k_XP_20…
 07-23-2010DLBT1002078EN00.pdf (63.5 KB) PagePro 5650EN PS and PCL Driver for Win 2k_XP_20…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.7.005-09-2013pp5650_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.7.0.zip(52.4 MB)English, Español, França…PagePro 5650 PS Driver Version 1.0.7.0 Support of…
 05-09-2013DLBT1307340EN00.pdf (14.5 KB) PagePro 5650 PS Driver Version 1.0.7.0 Support of…
1.0.5.003-24-2011DLBT1100556EN00.pdf (122.8 KB) PagePro 5650EN PS, PCL and XPS Printer Driver for…
 03-24-2011pp5650_win7_2k8R2_v1.0.5.0_WHQL.zip(52.3 MB)English, Español, Portug…PagePro 5650EN PS, PCL and XPS Printer Driver for…
1.0.4.007-23-2010DLBT1002078EN00.pdf (63.5 KB) PagePro 5650EN PS and PCL Driver for Win 2k_XP_20…
 07-23-2010pp5650_PS_PCL_win7_v1.0.4.0.zip(36.1 MB)English, Español, França…PagePro 5650EN PS and PCL Driver for Win 2k_XP_20…
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3012-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.6.004-18-2013pp5650_Win_PCL_PS_XPS_v1.0.6.0.zip(52.4 MB)English, Español, França…PagePro 5650 PS, PCL, XPS Driver Version 1.0.6.0 …
 04-18-2013DLBT1305907EN00.pdf (16.9 KB) PagePro 5650 PS, PCL, XPS Driver Version 1.0.6.0 …
1.0.5.003-24-2011DLBT1100556EN00.pdf (122.8 KB) PagePro 5650EN PS, PCL and XPS Printer Driver for…
 03-24-2011pp5650_win7_2k8R2_v1.0.5.0_WHQL.zip(52.3 MB)English, Español, Portug…PagePro 5650EN PS, PCL and XPS Printer Driver for…
1.0.0.007-23-2010pp5650_XPS _win7_v1.0.0.0.zip(35.0 MB)English, Español, França…PagePro 5650EN XPS+ Driver for Win _Vista_2008_7 …
 07-23-2010DLBT1002078EN00.pdf (63.5 KB) PagePro 5650EN XPS+ Driver for Win _Vista_2008_7 …

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...