วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA PagePro 9100 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.1.0a01-20-200491pcl5e2.exe (77.5 KB)English, Español, Chines…Multi Language Download
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
5.1.0d12-02-200391w2x_e.exe (198.5 KB)English 
 12-02-200391w2xdrv.exe (3.1 MB)Español, Chinese Simplif…Multi Language Download
1.3012-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
Windows 7
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.3012-03-2009DLEU0900115EN00.pdf (147.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…
 12-03-2009KMPPD64PSMINIWin_1310090EN.ZIP(716.1 KB) KONICA MINOLTA 32/64 bits PPD Mini-Driver Ver. 1.…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...