วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA PageScope Data Administrator Plug-Ins for Windows x86/x64


Version: 3.1.0
02-09-2010 
19.7 MB
Release Notes:   PageScope Data Administrator Plug-in For AU-101 Version 3.1.0 SEE DLBT1000070EN01.pdf …
02-09-2010 
120.0 KB
Release Notes:   PageScope Data Administrator Plug-in For AU-101 Version 3.1.0 README file
Version: 3.0.0
06-11-2009 
7.8 MB
Release Notes:   PageScope Data Administrator Plug-in For AU-101 Version 3.0.0 SEE DLBT0901533EN00.pdf …
06-11-2009 
58.4 KB
Release Notes:   PageScope Data Administrator Plug-in For AU-101 Version 3.0.0 README file
Version: 2.1.02000
05-03-2013 
5.0 MB
Release Notes:   Data Administrator Plug-in for AU-201 Version 2.1.02000 SEE DLBT1102399EN02.pdf
05-03-2013 
12.4 KB
Release Notes:   Data Administrator Plug-in for AU-201 Version 2.1.02000 READEM file
Version: 2.1.00000
02-09-2010 
11.7 MB
Release Notes:   Data Administrator Plug-in for AU-201H/Cardman5125 Version 2.1.00000 SEE DLBT1000390EN…
02-09-2010 
12.7 KB
Release Notes:   Data Administrator Plug-in for AU-201H/Cardman5125 Version 2.1.00000 README file
Version: 2.1.0
12-02-2010 
6.2 MB
Release Notes:   Data Administrator Plug-in for AU-201 Version 2.1.0 SEE DLBT1000067EN02.pdf
12-02-2010 
136.1 KB
Release Notes:   Data Administrator Plug-in for AU-201 Version 2.1.0 README file
Version: 2.0.0
06-03-2009 
8.7 KB
Release Notes:   PageScope Data Administrator Plug-in for AU-201H README file
Release Notes:   PageScope Data Administrator Plug-in for AU-201H SEE ReadMe.zip
03-03-2008 
19.1 MB
Release Notes:   PageScope Data Administrator Plug-in For AU-101 Version 2.0.0 SEE PSDA_PlugIN_AU101_v2…
03-03-2008 
1.8 KB
Release Notes:   PageScope Data Administrator Plug-in For AU-101 Version 2.0.0 README file
Version: 1.2.01000
04-15-2013 
8.3 MB
Release Notes:   PageScope Data Administrator Plug-in For AU-102 Version 1.2.01000 SEE DLBT1300578EN00.…
04-15-2013 
14.6 KB
Release Notes:   PageScope Data Administrator Plug-in For AU-102 Version 1.2.01000 README file
Version: 1.2.0
01-25-2012 
6.2 MB
Release Notes:   PageScope Data Administrator Plug-in For AU-102 Version 1.2.0 SEE DLBT1102611EN01.pdf
01-25-2012 
12.1 KB
Release Notes:   PageScope Data Administrator Plug-in For AU-102 Version 1.2.0 README file
Version: 1.1.0
02-09-2010 
6.3 MB
Release Notes:   Data Administrator Plug-in for IC Card Authentication Unit GemProx-PU Version 1.1.0 SE…
02-09-2010 
53.5 KB
Release Notes:   Data Administrator Plug-in for IC Card Authentication Unit GemProx-PU Version 1.1.0 READM…
Version: 1.0.00000
02-09-2010 
5.9 MB
Release Notes:   Data Administrator Plug-in for AU-202H Version 1.0.00000 SEE DLBT1000068EN03.pdf
02-09-2010 
32.4 KB
Release Notes:   Data Administrator Plug-in for AU-202H Version 1.0.00000 README file
Version: 1.0.0
06-11-2009 
8.1 MB
Release Notes:   PageScope Data Administrator Plug-in For AU-102 Version 1.0.0 SEE DLBT0900268EN00.pdf …
06-11-2009 
56.2 KB
Release Notes:   PageScope Data Administrator Plug-in For AU-102 Version 1.0.0 README file

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...