วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA PageScope Net Care Device Manager for Windows x86/x64


Version: C8000_1.0.6.007
Release Notes:   bizhub PRESS C8000 PageScope Net Care Plug-in Version 1.0.6.007 SEE DLBT1101049EN00.p…
07-20-2011 
18.0 KB
Release Notes:   bizhub PRESS C8000 PageScope Net Care Plug-in Version 1.0.6.007 README file
Version: C8000_1.0.4.004
Release Notes:   PageScope Net Care Device Manager Plug-in for bizhub C8000 Version 1.0.4.004 SEE DLBT1…
Version: C654e_C754e_1.0.8.003
Release Notes:   PageScope Net Care Plug-in for bizhub C654e, C754e Version 1.0.8.003 SEE DLBT1315275EN…
07-26-2013 
15.7 KB
Release Notes:   PageScope Net Care Plug-in for bizhub C654e, C754e Version 1.0.8.003 README file
Version: C654_C754_1.0.6.007
Release Notes:   bizhub C654, C754 PageScope Net Care Plug-in Version 1.0.6.007 SEE DLBT1102641EN00.pd…
01-26-2012 
18.2 KB
Release Notes:   bizhub C654, C754 PageScope Net Care Plug-in Version 1.0.6.007 README file
Version: C6501_1.0.4.001
Release Notes:   PageScope Net Care Device Manager Plug-in for bizhub PRO C6501, C5501, C6501P Version 1.…
05-04-2010 
125.7 KB
Release Notes:   PageScope Net Care Device Manager Plug-in for bizhub PRO C6501, C5501, C6501P Version 1.…
Version: C6000_C7000_1.0.6.020
07-20-2011 
14.7 KB
Release Notes:   bizhub PRESS C6000, C7000 PageScope Net Care Plug-in Version 1.0.6.020 README file
Release Notes:   bizhub PRESS C6000, C7000 PageScope Net Care Plug-in Version 1.0.6.020 SEE DLBT11010…
Version: C452_C552_C652_1.0.4.014
02-09-2010 
128.3 KB
Release Notes:   C452, C552, C652 Plug-in for PageScope Enterprise Suite Version 1.0.4.014 README file
Release Notes:   C452, C552, C652 Plug-in for PageScope Enterprise Suite Version 1.0.4.014 SEE DLBT1000…
Version: C35P_mc4750DN_1.0.3.006
Release Notes:   bizhub C35P and magicolor 4750EN, 4750DN Net Care Device Manager Plug-in Version 1.0.3.00…
Version: C35_1.0.5.012
Release Notes:   PageScope Net Care Plug-in for bizhub C35 Version 1.0.5.012 SEE DLBT1002815EN00.pdf
Version: C25_1.0.6.004
Release Notes:   PageScope Net Care Device Manager Plug-in for bizhub C25 Version 1.0.6.004 SEE DLBT11…
11-18-2011 
58.8 KB
Release Notes:   PageScope Net Care Device Manager Plug-in for bizhub C25 Version 1.0.6.004 README file
Version: C25_1.0.5.003
Release Notes:   PageScope Net Care Device Manager Plug-in for bizhub C25 Version 1.0.5.003 SEE DLBT11…
04-13-2011 
63.9 KB
Release Notes:   PageScope Net Care Device Manager Plug-in for bizhub C25 Version 1.0.5.003 README file
Version: C224e_C284e_C364e_C454e_C554e_1.0.8.005
Release Notes:   PageScope Net Care Plug-in for bizhub C224e, C284e, C364e, C454e, C554e Version 1.0.8.005…
07-26-2013 
83.9 KB
Release Notes:   PageScope Net Care Plug-in for bizhub C224e, C284e, C364e, C454e, C554e Version 1.0.8.005…
Version: C224e_C284e_C364e_C454e_C554e_1.0.8.004
Release Notes:   bizhub C224e, C284e, C364e, C454e, C554e PageScope Net Care Plug-in Version 1.0.8.004 …
03-27-2013 
18.6 KB
Release Notes:   bizhub C224e, C284e, C364e, C454e, C554e PageScope Net Care Plug-in Version 1.0.8.004 REA…
Version: C224_C284_C364_C454_C554_1.0.8.010
Release Notes:   bizhub C224, C284, C364, C454, C554 PageScope Net Care Plug-in Version 1.0.8.010 SEE …
12-11-2012 
19.8 KB
Release Notes:   bizhub C224, C284, C364, C454, C554 PageScope Net Care Plug-in Version 1.0.8.010 README f…
Version: 951_1.0.8.005
Release Notes:   bizhub PRO 951 PageScope Net Care Device Manager Plug-in Version 1.0.8.005 SEE DLBT13…
05-28-2013 
18.2 KB
Release Notes:   bizhub PRO 951 PageScope Net Care Device Manager Plug-in Version 1.0.8.005 README file
Version: 951_1.0.6.002
Release Notes:   bizhub PRO 951 PageScope Net Care Device Manager Plug-in Version 1.0.6.002 SEE DLBT12…
06-15-2012 
65.5 KB
Release Notes:   bizhub PRO 951 PageScope Net Care Device Manager Plug-in Version 1.0.6.002 README file
Version: 950_1.0.3.006
Release Notes:   bizhub 950 Plug-in for PageScope Enterprise Suite SEE DLBT0901952EN00.pdf for install …
01-29-2010 
61.1 KB
Release Notes:   bizhub 950 Plug-in for PageScope Enterprise Suite README file
Version: 654_754_1.0.8.002
Release Notes:   PageScope Net Care Device Manager Plug-in for the bizhub 654, 754 SEE DLBT1202686EN01.…
02-06-2013 
18.1 KB
Release Notes:   PageScope Net Care Device Manager Plug-in for the bizhub 654, 754 README file
Version: 654_654e_754_754e_1.0.9.004
Release Notes:   PageScope Net Care Plug-in for bizhub 654, 654e, 754e, 754e Version 1.0.9.004 SEE DLBT…
10-17-2013 
17.9 KB
Release Notes:   PageScope Net Care Plug-in for bizhub 654, 654e, 754e, 754e Version 1.0.9.004 README file
Version: 601_751_1.0.4.005
Release Notes:   PS Net Care Device Manager Plug-in for bizhub 601, 751 Version 1.0.4.005 SEE DLBT1001…
05-28-2010 
65.3 KB
Release Notes:   PageScope Net Care Device Manager Plug-in for bizhub 601, 751 Version 1.0.4.005 README f…
Version: 552_652_1.0.5.002
Release Notes:   bizhub 552, 652 Plug-in for PageScope Enterprise Suite Version 1.0.5.002 SEE DLBT10032…
02-25-2011 
155.8 KB
Release Notes:   bizhub 552, 652 Plug-in for PageScope Enterprise Suite Version 1.0.5.002 README file
Version: 361_421_501_1.0.3
10-08-2009 
60.9 KB
Release Notes:   bizhub 361, 421, 501 Plug-in for PageScope Enterprise Suite README file
Release Notes:   bizhub 361, 421, 501 Plug-in for PageScope Enterprise Suite SEE DLBT0900356EN02.pdf fo…
Version: 36_42_1.0.6.003
Release Notes:   bizhub 36, 42 PageScope Net Care Plug-in Version 1.0.6.003 SEE DLBT1102383EN00.pdf
01-11-2012 
16.7 KB
Release Notes:   bizhub 36, 42 PageScope Net Care Plug-in Version 1.0.6.003 README file
Version: 3300P_4000P_4700_1.0.9.005
Release Notes:   bizhub 3300P, 4000P, 4700P Net Care Device Manager Plug-in Version 1.0.9.005 SEE DLBT1…
10-21-2013 
13.7 KB
Release Notes:   bizhub 3300P, 4000P, 4700P Net Care Device Manager Plug-in Version 1.0.9.005 README file
Version: 3.0.03000
Release Notes:   PageScope Net Care Device Manager Version 3.0.03000 SEE DLBT1319348EN00.pdf
10-20-2013 
123.9 KB
Release Notes:   PageScope Net Care Device Manager Version 3.0.003000
Version: 224e_284e_364e_454e_554e_1.0.8.002
Release Notes:   PageScope Net Care Plug-in for bizhub 224e, 284e, 364e, 454e, 554e Version 1.0.8.002 S…
10-17-2013 
19.3 KB
Release Notes:   PageScope Net Care Plug-in for bizhub 224e, 284e, 364e, 454e, 554e Version 1.0.8.002 READ…
Version: 223_283_363_423_1.0.4.005
Release Notes:   PageScope Net Care Device Manager Plug-in for bizhub 223, 283, 363, 423 Version 1.0.4.005…
05-18-2010 
64.2 KB
Release Notes:   PageScope Net Care Device Manager Plug-in for bizhub 223, 283, 363, 423 Version 1.0.4.005…
Version: 222_282_362_1.0.2.006
02-24-2011 
61.2 KB
Release Notes:   bizhub 222, 282, 362 PageScope Net Care Plug-in Version 1.0.2.006 README file
Release Notes:   bizhub 222, 282, 362 PageScope Net Care Plug-in Version 1.0.2.006 DLBT0900581EN01.pdf
Version: 2.3.00000
Release Notes:   PageScopeNet Care Device Manager Version 2.3.00000 SEE DLBT1200594EN00.pdf
06-28-2012 
89.5 KB
Release Notes:   PageScope Net Care Device Manager Version 2.3.00000 README file
Version: 1052_1250_1250P_1.0.8.011
Release Notes:   bizhub PRESS 1052, 1250, 1250P PageScope Net Care Plug-in Version 1.0.8.011 SEE DLBT13…
05-28-2013 
18.2 KB
Release Notes:   bizhub PRESS 1052, 1250, 1250P PageScope Net Care Plug-in Version 1.0.8.011 README file
Version: 1052_1250_1250P_1.0.8.007
Release Notes:   bizhub PRESS 1052, 1250, 1250P PageScope Net Care Plug-in Version 1.0.8.007 SEE DLBT12…
08-22-2012 
18.4 KB
Release Notes:   bizhub PRESS 1052, 1250, 1250P PageScope Net Care Plug-in Version 1.0.8.007

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...